Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Økt og forsterket innsats i Øst-Finnmark

  Adm. dir. i Innovasjon Norge Håkon Haugli på besøk hos bedriften Barel i Øst-Finnmark. Foto: Trond Tomassen

  Sanksjoner mot Russlands krigføring i Ukraina har ført til stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. På grunn av grensesamarbeid og handel med Russland står bedriftene her i en særstilling. Innovasjon Norge har derfor økt sin innsats i regionen for å hjelpe bedrifter som er rammet av sanksjonene.

  Innovasjon Norge skal forvalte og administrere en nasjonal tilskuddsordning med ramme på 55 millioner kroner for bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina. Formålet med ordningen er å bidra til at disse bedriftene får tilført likviditet for å tilpasse seg situasjon. I tillegg til tilskuddsordningen har Innovasjon Norges lavrisikolån fått en økt ramme på halv milliard kroner, fra 2,5 til 3 milliarder.  

  Utover dette har Innovasjon Norge mottatt et ekstraordinært tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune på 16 millioner kroner øremerket bedrifter i Øst-Finnmark. Dette tilskuddet skal bidra til næringsutvikling og omstilling i regionen og forvaltes direkte av Innovasjon Norges Arktis-kontor. 

  I tillegg til det ekstraordinære tilskuddet oppretter Innovasjon Norge en midlertidig prosjektstilling hos Innovasjon Norge Arktis med sterk tilstedeværelse i Kirkenes. Personen skal bistå lokalt næringsliv med sparring, veiledning og finansieringsrådgivning. Prosjektstillingen er et konkret tiltak for å forsterke innsatsen for omstilling og næringsutvikling i regionen. 

  – De økte tilskuddene og prosjektstillingen i Kirkenes er konkrete tiltak for å forsterke innsatsen for omstilling og næringsutvikling i regionen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. – Utfordringene er store. Det er mye å bygge på i Kirkenes, og sammen har vi en stor jobb å gjøre, legger han til.  

  Store deler av næringslivet i Øst-Finnmark retter seg mot det russiske markedet og er derfor spesielt sårbart. Utfordringene gjør seg nå også gjeldende utover og nedover i næringslivets verdikjeder, og rammer flere underleverandører. Utfordringene forsterkes ytterligere ved at viktige deler av lokalsamfunnet i regionen er rettet mot et norsk-russisk samarbeid som nå har opphørt.  

  Regiondirektør i Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal, sier at endringer i lys av krigen i Ukraina også kan gi muligheter for regionen. 

  – Vi skal nå se på hvordan vi sammen kan se på nye muligheter for videre utvikling og mobilisere til nye aktiviteter. Med forsterket tilstedeværelse i Øst-Finnmark skal vi løfte frem hverandre og gode idéer, og gi bedrifter og engasjerte aktører i regionen et løft. Sammen skal vi skape en attraktiv framtidsregion, understreker Randal. 

  Mer informasjon om nasjonal tilskuddsordning med ramme på 55 mill. kroner for bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina. 

  For mer informasjon om den fullstendige krisepakken til næringslivet som følge av krigen i Ukraina, se Nærings- og Fiskeridepartementets nettside. 

  For spørsmål om tilskuddsordningene og søknadsprosessen, kontakt: