Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Økt og forsterket innsats i Øst-Finnmark

  Adm. dir. i Innovasjon Norge Håkon Haugli på besøk hos bedriften Barel i Øst-Finnmark.
  Adm. dir. i Innovasjon Norge Håkon Haugli på besøk hos bedriften Barel i Øst-Finnmark.Foto: Trond Tomassen

  Sanksjoner mot Russlands krigføring i Ukraina har ført til stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. På grunn av grensesamarbeid og handel med Russland står bedriftene her i en særstilling. Innovasjon Norge har derfor økt sin innsats i regionen for å hjelpe bedrifter som er rammet av sanksjonene.

  Innovasjon Norge skal forvalte og administrere en nasjonal tilskuddsordning med ramme på 55 millioner kroner for bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina. Formålet med ordningen er å bidra til at disse bedriftene får tilført likviditet for å tilpasse seg situasjon. I tillegg til tilskuddsordningen har Innovasjon Norges lavrisikolån fått en økt ramme på halv milliard kroner, fra 2,5 til 3 milliarder.  

  Utover dette har Innovasjon Norge mottatt et ekstraordinært tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune på 16 millioner kroner øremerket bedrifter i Øst-Finnmark. Dette tilskuddet skal bidra til næringsutvikling og omstilling i regionen og forvaltes direkte av Innovasjon Norges Arktis-kontor. 

  I tillegg til det ekstraordinære tilskuddet oppretter Innovasjon Norge en midlertidig prosjektstilling hos Innovasjon Norge Arktis med sterk tilstedeværelse i Kirkenes. Personen skal bistå lokalt næringsliv med sparring, veiledning og finansieringsrådgivning. Prosjektstillingen er et konkret tiltak for å forsterke innsatsen for omstilling og næringsutvikling i regionen. 

  – De økte tilskuddene og prosjektstillingen i Kirkenes er konkrete tiltak for å forsterke innsatsen for omstilling og næringsutvikling i regionen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. – Utfordringene er store. Det er mye å bygge på i Kirkenes, og sammen har vi en stor jobb å gjøre, legger han til.  

  Store deler av næringslivet i Øst-Finnmark retter seg mot det russiske markedet og er derfor spesielt sårbart. Utfordringene gjør seg nå også gjeldende utover og nedover i næringslivets verdikjeder, og rammer flere underleverandører. Utfordringene forsterkes ytterligere ved at viktige deler av lokalsamfunnet i regionen er rettet mot et norsk-russisk samarbeid som nå har opphørt.  

  Regiondirektør i Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal, sier at endringer i lys av krigen i Ukraina også kan gi muligheter for regionen. 

  – Vi skal nå se på hvordan vi sammen kan se på nye muligheter for videre utvikling og mobilisere til nye aktiviteter. Med forsterket tilstedeværelse i Øst-Finnmark skal vi løfte frem hverandre og gode idéer, og gi bedrifter og engasjerte aktører i regionen et løft. Sammen skal vi skape en attraktiv framtidsregion, understreker Randal.

  For mer informasjon om den fullstendige krisepakken til næringslivet som følge av krigen i Ukraina, se Nærings- og Fiskeridepartementets nettside. 

  For spørsmål om tilskuddsordningene og søknadsprosessen, kontakt: