Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Eksportmulighet: Massiv satsing på fornybar energi over hele verden

  Hydrogenrør
  Det som ikke kan gå på batteri vil trenge hydrogen, så produksjon og bruk av hydrogen kan bli et enormt marked fremover.Foto: Getty

  Satsingen på fornybar energi er massiv i alle markeder, viser Innovasjon Norges lyttepostrapport for mars. Norske bedrifters forsøk på å posisjonere seg, hindres av at mye av kapasiteten er bundet opp i olje- og gass-sektoren.

  Myndigheter i en rekke land ­- ikke bare USA - satser stort på fornybar energi med kraftige virkemidler. Innovasjon Norges lyttepostrapport viser gode eksportmuligheter for norske bedrifter innen alle områder av grønn energi. Rapporten oppsummerer samtaler ­med ledere for Innovasjon Norges kontorer i Spania, Sverige, Kina, Singapore, Sør-Korea og Kina. I tillegg er lederne for Innovasjon Norges regionale kontorer i Norge intervjuet.

  Alle higer etter fornybar energi

  Internasjonalt higer alle land etter fornybar energi. Regjeringer og politikere i mange land planlegger enorme investeringer samtidig. For norske bedrifter er dette en stor mulighet til å ta del i denne veksten. Ledere i Innovasjon Norge uttrykker samtidig bekymring for at det ikke er kapasitet nok i verden til å få dette på plass samtidig. De forteller også at utbyggerne av havvind i Norge ønsker å bruke norske underleverandører, men at underleverandørene tjener såpass godt i olje- og gassnæringen at de blir værende der. Det at norske leverandører ikke har kapasitet til å delta nå, kan ha langsiktige effekter på Norges evne til å utvikle nye næringer.

  Mangel på kraft og arbeidskraft

  Norske bedrifter melder i all hovedsak om at det går godt, men at mange utviklingsprosjekter stoppes på grunn av mangel på kraft og arbeidskraft. Enkelte regionledere i Innovasjon Norge er bekymret for at store konserner – der beslutninger ofte fattes utenfor Norge – etter hvert kan legge produksjonen i et annet land, siden Norge nå verken kan tilby billig kraft eller nok kompetent arbeidskraft.

  I rapporten kan du lese mer om hvordan ulike land nå setter i verk aktiv politikk for det grønne skiftet og hvilke eksportmuligheter det gir for norske bedrifter.