Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nyhetsarkiv

  • Gir 325 millioner til batteriproduksjon

   24.10.2022

   Innovasjon Norge innvilger lån på 100 millioner kroner til Beyonder og 150 millioner kroner til Morrow Batteries. Begge får lån under den nye ordningen Grønt vekstlån. Morrow får også tilskudd på til ...

  • Tre norske bedrifter får opp mot 300 millioner kroner fra EU

   20.10.2022

   I skarp konkurranse med bedrifter fra hele Europa har tre nye norske bedrifter fått tilslag på finansiering gjennom EUs Innovasjonsråd. Hemispherian, Glucoset og Oivi jobber med helseteknologi og har ...

  • Fôr fra luft og vann, insekter, blåskjell og krabbeskall

   14.10.2022

   Norske husdyr og oppdrettsfisk skal spise fôr med lavt karbonavtrykk og gode næringsstoffer. Fire nye prosjekter får til sammen 54 millioner kroner for å utvikle gode løsninger fra idé til ferdig prod...

  • Positiv evaluering av vår havvindsatsing i Frankrike

   13.10.2022

   Regjeringen har som mål at Norge og norsk industri skal ta en posisjon som leverandør av teknologi til havvind-utbygginger globalt. Første test er en koordinert norsk satsing rettet mot den store havv...

  • 50 prosjekt søker Grønn plattform

   13.10.2022

   Det er prosjekt mellom anna innanfor energi, gjenvinning og maritim elektrifisering. Forskingsrådet, Innovasjon Noreg og Siva skal behandle søknadene. Tildelingane blir offentleggjorde før jul 2022.

  • Statsbudsjettet 2023

   06.10.2022

   - Regjeringen foreslår flere reduksjoner i Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer. Innenfor stramme rammer prioriteres grønn omstilling, eksport og muligheter i bioøkonomien, sier Håkon Haugli, ad...

  • Bionova legges til Innovasjon Norge i Innlandet

   04.10.2022

   Regjeringens nye satsing på bioøkonomi og klimatiltak for landbruk, skogbruk og havbruk, Bionova, skal bli en del av Innovasjon Norge med samlokalisering i Brumunddal.

  • Intensjonsavtale med Yara

   26.09.2022

   Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale med et av Norges største industrikonsern, Yara. Avtalen betyr at de to skal jobbe tettere sammen i Norge og særlig ved eksportrettede framstøt.

  • Gir 100 millioner til Finnfjord

   20.09.2022

   Styret i Innovasjon Norge har besluttet å støtte Finnfjord AS med inntil 100 millioner kroner for å bidra til mål om CO2-fri produksjon av ferrosilisium.

  • Kragerø får merket for bærekraftig reisemål

   20.09.2022

   Kragerø Næringsforening og ordfører Grunde Knudsen mottok merket fra Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark.

  • 22,7 millioner til STUD-ENT-bedrifter

   16.09.2022

   Innovasjon Norge har tildelt penger gjennom STUD-ENT-ordningen til 24 bedrifter ved studiesteder i hele landet. Til sammen mottar de 22,7 millioner kroner.

  • Virkemidler som virker

   13.09.2022

   Bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge har høyere vekst i salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall ansatte sammenlignet med liknende bedrifter uten slik støtte, viser effektmålingene t...

  • Innovasjon Norge avlyser næringslivsdelegasjonen til Storbritannia

   09.09.2022

   Innovasjon Norge avlyser næringslivsdelegasjonen til Storbritannia etter dronning Elizabeth IIs dødsfall.

  • Støtte bidro til eksportsuksess

   02.09.2022

   Tre av fire bedrifter opplevde at støtten fra Innovasjon Norge bidro til deres eksportsuksess, viser en ny undersøkelse.

  • Bygg kompetanse og vinn kontrakter innen havvind

   30.08.2022

   Vil du inn på det raskt voksende havvindmarkedet? Ser du for deg en overgang fra olje og gass til havvind? Et nytt program gir deg viktig kunnskap om hva som skal til.

  • Kan Norge bli verdensledende på grønne løsninger? Da må vi gå fra pilotering til skalering

   12.08.2022

   Dette tiåret skal Norge mer enn halvere sine klimagassutslipp. Er vi skodd til å nå dette tiårets viktigste frist?

  • Bedrifter som får støtte i oppstarten gjør det bedre

   09.08.2022

   Nye og unge bedrifter som får økonomisk støtte og hjelp i oppstarten av Innovasjon Norge gjør det bedre enn andre. Dette viser en rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Innovasjon Norge....

  • EU viderefører suksessen og støtter flere kvinnelige teknologigründere

   04.07.2022

   EU vil at flere kvinnelige gründere og kvinner i lederposisjoner i oppstartsbedrifter skal søke finansiering fra Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon. Kvinner er særlig...

  • Næringslivsdelegasjon til Storbritannia 2022

   30.06.2022

   Norsk næringsliv innenfor energi, grønn industri, teknologi og kreative næringer drar i september til Storbritannia for å styrke samarbeidet med britene og nå felles mål om grønn og bærekraftig utvikl...

  • Økt og forsterket innsats i Øst-Finnmark

   30.06.2022

   Sanksjoner mot Russlands krigføring i Ukraina har ført til stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. På grunn av grensesamarbeid og handel med Russland står bedriftene her i en særstilling. Inn...