• EN
 • Logg inn
 • Oppdragsbrev

  Her kan du lese oppdragsbrevene vi har mottatt fra departementene og fylkeskommunene for 2020. I de tilfeller der vi fortsatt er i prosess med departementer og fylkeskommuner viser vi oppdragsbrev fra 2019.

  Oppdragsbrev fra departementene

  Nærings- og fiskeridepartementet:
  Oppdragsbrev 2020 (pdf)
  Norsk deltakelse på EXPO 2020 (pdf)
  Endringer i statsbudsjettet 2020 - tillegg til oppdragsbrev 2020 (pdf)
  Tillegg til oppdragsbrev - låneordning for pakkereisearrangører (pdf)

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
  Oppdragsbrev 2020 (pdf)

  Landbruks- og matdepartementet:
  Oppdragsbrev 2020 (pdf)
  Supplerande oppdragsbrev 2020 (pdf)

  Klima- og miljødepartementet:
  Oppdragsbrev 2020 (pdf)

  Utenriksdepartementet:
  Belastningsfullmakt 2020 (pdf)

  Samferdselsdepartementet:
  Oppdragsbrev 2020 (pdf)

  Kunnskapsdepartementet:
  Oppdragsbrev 2020

  Kulturdepartementet:
  Oppdragsbrev 2020 (pdf)

  Oppdragsbrev fra fylkeskommunene

  Agder (pdf)

  Innlandet (pdf)
  Innlandet  - Oppdragsbrev i forbindelse med ekstra tildeling på 14 mill. kr (pdf)

  Møre og Romsdal (pdf)
  Møre og Romsdal - Oppdragsbrev 2020 for IBU-midlene (pdf)

  Nordland (pdf)
  Nordland - Oppdragsbrev 2020 for IBU-midlene (pdf)

  Oslo (pdf)

  Rogaland (pdf)
  Rogaland - Oppdragsbrev for støtte til Arenaklyngen STIIM Aqua Cluster i 2020 (pdf)

  Troms og Finnmark (pdf)

  Trøndelag (pdf)

  Vestfold og Telemark (pdf)

  Vestland (pdf)
  Vestland - Tiltakspakke på 4,4 mill. kr. (pdf)

  Viken (pdf)