• EN
 • Logg inn
 • Resultater

  Noen hovedresultater hentet fra årsrapporten 2018.

  • Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder: Salgsinntektene øker med 9,4 prosentpoeng årlig. Tilsvarende tall for verdiskaping er 6,7 prosentpoeng og produktivitet 3,0 prosentpoeng. Mervekst i antall ansatte er på 2,6 prosentpoeng og lønnsomheten øker med 0,3 prosentpoeng.
  • Ni av ti kunder sier at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.
  • Innovasjon Norges tjenester virker: Én krone i tilskudd eller lån utløser to kroner i kapital fra bedriftene selv, investorer, banker og andre finansieringskilder.
  • 94 prosent av alle saker ble besluttet lokalt, nær kundene
  • Siden lanseringen av oppstartlån i 2017 har 190 bedrifter mottatt 264 millioner kroner i lån fra Innovasjon Norge. Hvert lån utløser minst én million kroner fra private investorer.
  • 750 bedrifter har mottatt rådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet, og 650 bedrifter har fått råd og økt kompetanse innen handelstekniske problemstillinger fra Eksportsenteret vårt. Over 400 bedrifter har deltatt på messer og arrangementer verden over.
  • Bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norge har 6,2 prosentpoeng høyere omsetning og 3,3 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet tjenesten.
  • 108 av Norges mest ambisiøse vekstselskaper deltok på våre internasjonale akseleratorprogrammer i noen av verdens mest konkurranseutsatte oppstartbyer.
  • 50 norske selskaper hentet til sammen 400 millioner kroner fra EUs programmer i 2018. Det er en økning på mer enn 40 prosent i antall og i kronebeløp fra året før.
  • Andelen av våre samlede tilsagn til miljøprosjekter er 49 prosent
  • Det ble bevilget mer enn 150 millioner kroner til klyngeprosjekter og nesten 32 millioner til bedriftsnettverkprosjekter.
  • Flere enn 100 norske bedrifter har registrert seg i The Explorer, utstillingsvinduet for norske, grønne og bærekraftige løsninger, som ble lansert under Innovasjonstalen i mai.
  • Sykefraværet for 2018 var på 3,8 prosent mot 2,9 prosent i 2017. Til sammenligning var sykefraværet i offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 6,2 prosent i tredje kvartal 2018.
  • Innovasjon Norge vurderes som en attraktiv arbeidsplass. Selskapet ble kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver blant økonomiutdannede i en undersøkelse gjennomført av Universum. Innovasjon Norge toppet også listen over den mest attraktive arbeidsgiveren for økonomistudenter i en undersøkelse utført av Karrierebarometeret.
  • Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 56 prosent ved utgangen av 2018. Kvinneandelen av de nyansatte i løpet av året var på nærmere 60 prosent.

  Kilde: SØA