Årsrapport 2012

Her finner du årsrapport, statistikkvedlegg og årsregnskap for 2012 i pdf.