Ledergruppen

 Foto: Esben Johansen
Foto: Esben Johansen

Bildene kan lastes ned til fri bruk, men fotograf skal oppgis i bildetekst.
Foto: Agnete Brun, bortsett fra bildet av Håkon Haugli der fotograf er Esben Johansen.

   

Håkon Haugli

Administrerende direktør

Mobil: +47 90 53 10 25
E-post: Hakon.Haugli@innovasjonnorge.no
Twitter: @HansMVikdal

Last ned høyoppløst bilde

Personlig assistent for administrerende direktør:

Eva Finseth
Mobil: +47 926 28 082
E-post: Eva.Finseth@innovasjonnorge.no

Hans Martin Vikdal

Vise-administrerende direktør

Mobil: +47 416 33 114
E-post: Hans.Martin.Vikdal@innovasjonnorge.no
Twitter: @HansMVikdal

Last ned høyoppløst bilde

 

Per Niederbach

Divisjonsdirektør Regioner

Mobil: +47 975 44 628
E-post: Per.Niederbach@innovasjonnorge.no
Twitter: @PNiederbach

Last ned høyoppløst bilde

 

Leon Bakkebø

Divisjondirektør Finansiering

Mobil: +47 904 34 487
E-post: Leon.Bakkebo@innovasjonnorge.no

 

Pål T. Næss

Divisjonsdirektør Gründere og oppstartsbedrifter

Mobil:+47 473 00 001
E-post: Pal.Thorvik.Naess@innovasjonnorge.no
Twitter: @palnaess

Last ned høyoppløst bilde

Mona Skaret

Divisjondirektør Privat og offentlig innovasjon

Mobil: +47 930 87 706
E-post: Mona.Skaret@innovasjonnorge.no
Twitter: @monaskaret

Last ned høyoppløst bilde

Cathrine Pia Lund

Divisjonsdirektør Merkevaren Norge

Mobil: +47 479 15 114 
E-post: Cathrine.Pia.Lund@innovasjonnorge.no
Twitter: @cathrinepialund

Last ned høyoppløst bilde

Inger Solberg

Divisjondirektør Bærekraft Norge

Mobil: +47 916 24 760
E-post: Inger.Solberg@innovasjonnorge.no
Twitter: @SolbergInger

Last ned høyoppløst bilde

Bjørn Olav Olsen

Divisjonsdirektør Juridisk og compliance

Mobil: +47 971 73 966
E-post: Bjorn.Olav.Olsen@innovasjonnorge.no

Last ned høyoppløslig bilde

 

Anne Lisæth Schøyen

Konstituert divisjonsdirektør Finans og virksomhetsstyring

Mobil: +47 916 67 018
E-post: Anne.Lisaeth.Schoyen@innovasjonnorge.no

Rodin Lie

Divisjonsdirektør IKT og digitalisering

Mobil: +47 924 01 881
E-post: Rodin.Lie@innovasjonnorge.no
Twitter: @rodinlie

Last ned høyoppløst bilde

Yvonne Fosser

Divisjonsdirektør Human Resources

Mobil: +47 945 31 126
E-post: Yvonne.Fosser@innovasjonnorge.no
Twitter: @YvonneFosser

Last ned høyoppløst bilde

Kristin Welle-Strand (i barselpermisjon)

Divisjonsdirektør Kommunikasjon

Mobil: +47 934 58 303
E-post: Kristin.Welle-Strand@innovasjonnorge.no
Twitter: @kwellestrand

Last ned høyoppløst bilde