Styret

 Thor Nielsen / NTNU
Thor Nielsen / NTNU

Styret i Innovasjon Norge for perioden 2018-2020.

Gunnar Bovim (styreleder)
Rektor ved NTNU

Jørand Ødegård Lunde (nestleder)
Bonde og daglig leder av Valdres Natur- og Kulturpark

Sigbjørn Johnsen
Tidliger fylkesmann i Hedmark

Merete Nygaard Kristiansen
Kommersiell direktør i Nordlaks Produkter AS

Eirik Wærness
Direktør og sjeføkonom i Equinor

Arvid Andenæs
Tidligere administrerende banksjef Sparebanken Sogn og Fjordane fra 2001-2016

Helene Falch Fladmark
Daglig leder i Eyde-klyngen

Kristin Misund
Forskningsdirektør i Borregaard

Jan Løkling
Tidligere lederstillinger i Hydro fra 1971 til 2009 


To styremedlemmer er valgt blant de ansatte i Innovasjon Norge:

Leela Borring Låstad
Seniorrådgiver i avdeling for finansiering og restrukturering i Innovasjon Norge

Gaute Hagerup
Leder for smarte byer og samfunn i Innovasjon Norge