Bedriftsutviklingsprisen

Bjærtnes & Hoel vann Bedriftsutviklingsprisen 2018. Mona Raa Ravndal
Bjærtnes & Hoel vann Bedriftsutviklingsprisen 2018.Mona Raa Ravndal

Innovasjon Noreg deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Prisen går til ei vellukka bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. Prisen vert delt ut under Grüne Woche i Berlin som vert arrangert kvart år i januar.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Berekraft:
    • Økonomisk resultat/lønsemd
    • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

Årets prisvinnere