• EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  Vinnar av Bedriftsutviklingsprisen 2019 er Ask Gård Foredling.  Fra venstre: Tidligare Landbruks- og matminister Bård Hoksrud, Kristoffer Evang, Anne Marte Evang og Leon Bakkebø, finansieringsdirektør i Innovasjon Norge.   Vidar Alfarnes
  Vinnar av Bedriftsutviklingsprisen 2019 er Ask Gård Foredling.  Fra venstre: Tidligare Landbruks- og matminister Bård Hoksrud, Kristoffer Evang, Anne Marte Evang og Leon Bakkebø, finansieringsdirektør i Innovasjon Norge.  Vidar Alfarnes

  Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar? Då kan du bli vinnar av Bedriftsutviklingsprisen 2019 og stikke av med pengepremien på 300 000 kroner.

  Innovasjon Norge deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Fylkesvinnarane deltek så i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

  Ask Gård blei fjorårets vinnar

  I fjor vann buskerudbedrifta Ask Gård foredling AS bedriftsutviklingsprisen i landbruket under Internationale Grüne Woche i Berlin, ei av verdas største mat og landbruksmesser. Prisen vart delt ut av tidlegare mat -og landbruksminister Bård Hoksrud. Dei to andre nominerte var Kringler Gjestegård fra Akershus og Stavanger Ysteri/Kolbjørn Anda fra Rogaland. 

  -Å motta denne prisen er utrolig inspirerende og gir oss en styrket konkurransekraft. Det skjer så mye spennende blant norske matprodusenter i dag. Å bli trukket frem her som vinner her i dag, er en stor anerkjennelse og noe vi tar med i det videre arbeidet med å utvikle Ask Gård, sier Anne Marthe Evang. 

  No har du sjansen

  I år kan du stikke av med seieren samt heder og ære. Vi søkjer bedrifter eller personar med næringsverksemd som har basis i landbrukets og bygdenes ressursar. 

  Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Berekraft:
   • Økonomisk resultat/lønsemd
   • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
   • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping