Bedriftsutviklingsprisen

Bjærtnes & Hoel vann Bedriftsutviklingsprisen 2018. Mona Raa Ravndal
Bjærtnes & Hoel vann Bedriftsutviklingsprisen 2018.Mona Raa Ravndal

Innovasjon Noreg deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Prisen går til ei vellukka bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. Prisen vert delt ut under Grüne Woche i Berlin som vert arrangert kvart år i januar.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

 • Berekraft:
  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
 • Innovasjon/nyskaping

 • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet
 • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser
 • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner
 • De fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner
 • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2019

Årets prisvinnere