• EN
 • Logg inn
 • Vest-Agder: Lokal ildsjel hedret med pris

  Økologiske jordbær, grønnsaker og sjeldne stauder er noen av produktene som dyrkes fram og selges på Mjåland gård. Privat
  Økologiske jordbær, grønnsaker og sjeldne stauder er noen av produktene som dyrkes fram og selges på Mjåland gård.Privat

  Brit Mjåland har bygd opp en allsidig bedrift på Mjåland gård, og tilbyr gårdsaktiviteter, en campingplass og økologisk bærdyrking. I dag blir hun hedret med bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Vest-Agder.

  En frisk og grønn trekløver, er logoen til bedriften. Dette trekløveret symboliserer Mjåland gårds tre grønne blader: Camping, aktiviteter og gårdsprodukter.

  - Disse tre bladene gir hverandre næring, vekstmuligheter, og liv på gården og i Marnardal, sier prisvinner Brit Mjåland.

  - På Mjåland gård utnyttes ressursene optimalt for verdiskaping og styrking av lokalsamfunnet. Det er stor aktivitet og kontinuerlig utvikling på gården, og Brit selv er en sentral aktør i flere samarbeidstiltak, sier Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge.

  Campingsplass og besøksgård

  Brit overtok driften av gården i 2001. Sammen med sin samboer, Helge Hesland, driver hun i dag gården med en campingplass ved lakseelven Mandalselva. Det produktive paret tilbyr også "Inn på Tunet", hvor ulike målgrupper kan delta i gårdsdriften. De arrangerer også åpen gård, hvor barnehager, skoler, institusjoner og aktivitetssenter kan besøke gården. Velsmakende, økologiske jordbær, grønnsaker og sjeldne stauder er noen av gårdsproduktene som dyrkes fram og selges i gårdens nettbutikk.

  Brit har et stort samfunnsengasjement, og tilbyr ulike omsorgstjenester og gårdsaktiviteter. Hun tilbyr også arbeidspraksis for personer med særskilte behov. Drift av andelslandbruk står bondens hjerte nær, spesielt som en måte å promotere landbruket overfor byfolk. Hun søker samarbeid, noe som har resultert i flere samarbeidsprosjekter, blant annet organisasjonen Inn på Tunet Sørlandet og Mandalen Andelslandbruk.

  Viktig forbilde

  Brit er også aktiv innen reiselivet og er styremedlem i Visit Lindesnes. Hun stiller opp på mange aktiviteter i regi av reiselivsklyngen USUS.

  - Det er viktig å være ute og suge til seg lærdom og inspirasjon, spesielt når man driver mye for seg selv på egen gård, sier hun.

  - Brit Mjåland er et viktig forbilde i dagens landbruk, der mange jobber mye alene. Hun har vært initiativtaker til samarbeidsprosjekter som etableringen av Inn på Tunet Sørlandet og Mandalen Andelslandbruk. I tillegg har hun gårdsaktiviteter, og kan vise til bra vekst i omsetning og resultater de siste årene. Mjåland Gård er en verdig prisvinner, bekrefter Hovstad i Innovasjon Norge.

  Årets jury har bestått av:

  Tore Haugum, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
  Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland
  Finn Aasheim, leder av Bondelagets Agderkontor
  Marit Gunn Tveit, nestleder i Aust-Agder bondelag
  Sveinung Hovstad, direktør for Innovasjon Norge Agder

  Pressen er velkommen til prisutdelingen som finner sted på Mjåland gård fredag 9.november klokken 13.00.