Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge målretter innsatsen for norsk eksport

  Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon NorgeAstrid Waller

  Norge har en eksportutfordring, med oljeprisfall og korona er internasjonal konkurranse beinhard og det haster mer enn før. ​ - Fremover er vi i Norge både avhengige av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye, sier administrerende direktør Håkon Haugli. Vår evne til å eksportere produkter og tjenester er avgjørende for utviklingen av et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv.

  Næringsutviklingsutvikling i regionene må være tett koblet til internasjonal etterspørsel. ​Norge er et lite land og et lite marked, og derfor er vekst synonymt med eksport for mange bedrifter.

  - Skal Norge lykkes med å bygge nye eksportnæringer, må vi se arbeidet med regional og nasjonal næringsutvikling i sammenheng med eksport, sier Haugli.

  Gitt det norske omstillingsbehovet, betyr det at vi i stor grad må jobbe med nye bedrifter og næringer med begrenset erfaring og kompetanse innen internasjonal forretningsutvikling. Og vi må bli synlige og posisjonere oss innen nye felt og i nye markeder. Det er naturlig å se til Norge for maritime løsninger, det er ikke like åpenbart hvorfor verden skal se til Norge for helseteknologi. ​

  For å kunne komme dit vi vil - må vi først forstå hvor vi er. ​I dag er eksporten konsentrert om et fåtall, råvarebaserte næringer og store selskaper​, samtidig er de aller fleste norske bedrifter små​. Eksporten er konsentrert om Europa, mens veksten fremover i størst grad vil skje andre steder​.

  Følger opp regjeringens eksporthandlingsplan

  Tidligere i høst la regjeringen frem sin eksporthandlingsplan, og Innovasjon Norge følger nå opp denne. Vår nye eksportstrategi er et resultat av tett kontakt med bedrifter, næringsorganisasjoner, klynger, fylkeskommunene og andre deler av virkemiddelapparatet. Gjennomgående peker de på et behov for å øke innsatsen for å fremme norsk eksport, mer koordinerte strategiske satsinger og økt fleksibilitet og spisskompetanse i vår tilstedeværelse i utlandet.

  - Vi gjør nå endringer som vil styrke den eksportrettede innsatsen vår og gi oss nødvendig fleksibilitet til å bistå bedrifter i arbeidet med å gripe konkrete markedsmuligheter i utlandet, sier Haugli. Som sparringpartner for bedrifter i hele landet, er vår erfaring at bedrifter i ulike faser har ulike behov. Skalering, vekst og eksport – og virkemidlene for å oppnå dette – henger nøye sammen.

  Endringen betyr at faste Innovasjon Norge-kontor i utlandet reduseres fra 30 til 24. Samtidig styrker vi tilstedeværelsen noe der interessen fra norsk næringsliv er stor: Tyskland, USA, Storbritannia og Singapore. Vi reduserer antallet faste Innovasjon Norge-kontor i utlandet og legger til rette for mer fleksibel og målrettet eksportstøtte, i tråd med rådene fra norsk næringsliv.

  Tre ting som skal til for å sikre at norske bedrifter lykkes og vokser i internasjonale markeder:

  • Vi må ha at godt, lett tilgjengelig tilbud til alle. Alle bedrifter som vurderer internasjonale markeder som en del av sin forretningsmodell må få det samme tilbudet, der vår kunnskap er lett tilgjengelig. Der de finner informasjon om markedene, behovene, gjeldende regler og muligheter til å komme videre. Bedriftene kan også sparre med rådgivere, få ekspertråd, avklare behov og bli koblet til partnere som er mer relevante om det trenger det. Dette kan vi levere digitalt, over hele landet, døgnet rundt, uten at det koster bedriftene noe. ​
  • Forskning og erfaringer fra andre land viser at vi må satse mer målrettet på de bedriftene som har store muligheter internasjonalt. Innovasjon Norge vil tilby de som har riktig kompetanse og stort potensial en skreddersydd pakke over to til tre år. Den kan inneholde både en styrking av bedriftens kapital, kompetanseprogrammer, og individuell rådgivning. Vi vet at slike tilpassede kombinasjoner øker sjansen for at bedriftene lykkes. Vi vil koble på partnere som Eksportkreditt, GIEK, Norwep og ambassadene når det kan hjelpe kunden videre. Team Norway, kaller vi det.​
  • Til sist må vi satse på de virkelig store, internasjonale mulighetene. Det er konkrete, internasjonale markedsmuligheter – som utbygging av infrastruktur, flyplasser, digitalisering av et helt kontinent eller langsiktig arbeid for å løse et av FNs bærekraftsmål. Her skal næringslivet være med å velge hvilke muligheter og prosjekter vi skal satse på. Vi skal se etter prosjekter der norsk næringsliv kan mer enn andre, og sammen gripe muligheten. Dette kaller vi high potential opportunities.

  Målet med endringene er å styrke den samlede eksportinnsatsen, og øke Innovasjon Norges evne til mer fleksibelt og i samarbeid med Team Norway å kunne bistå norske bedrifter både der vi er til stede og i markeder der vi ikke er til stede i dag.

  - Vi må prioritere noen områder hvor Norge har fortrinn og svarer på markedsbehov ute. Norge er et lite land og vi må satse på de som kan og vil og sikte oss mot internasjonale markeder som trenger norske løsninger, avslutter Haugli.