Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Eksport av norsk tunnelteknologi til Chile  

  Veibygging i fjellandskap Chile
  Chilenske myndigheter ønsker utenlandske partnere som kan bistå i infrastrukturprosjekter i områdene som grenser mot Argentina.Getty Images.

  Fjellnasjonen Norge satser på eksport av tunnelteknologi til fjellnasjonen Chile de neste seks årene. Satsingen inngår i Innovasjon Norges nye eksportprogram for store kommersielle prosjekter. 

  Målet med satsingen i Chile er å posisjonere norske leverandører på det chilenske bygg- og anleggsmarkedet for å vinne kontrakter til en verdi av minst 500 millioner kroner. Norske bedrifter skal bli foretrukne partnere og leverandører i konkrete prosjekter. 

  Store prosjekter  

  Kontraktsmulighetene er blant annet tre store tunneler som skal gå gjennom massive fjellområder: 

  Aqua Negra: et tunnelprosjekt for vei som vil koste ca.  1,5 milliarder USD 

  Las Lenas: et tunnelprosjekt for vei som vil koste ca. 1,67 milliarder USD 

  Trans-Andean: et prosjekt for bane som vil koste ca.  3,5 milliarder USD 

  To milliarder kroner 

  I tillegg til disse megaprosjektene, er det generelt et stort marked for tunneler i Chile. Å tegne kontrakter i Chiles tunnelmarked vil kreve målrettet aktivitet og nærvær i markedet i form av kompetanse og lokalt partnerskap, og det vil kreve mye innsats av de norske bedriftene. Målet er å få til norske leveranser for totalt to milliarder kroner.  

  Chilenske myndigheter ønsker utenlandske partnere som kan bistå regionen og landet i infrastrukturprosjektene som grenser opp mot Argentina. Chile er en stor tunnelnasjon og bygger tunneler for ca. 600 millioner euro per år, mot Norges 836 millioner euro. 

  Et tjuetalls bedrifter og virksomheter har meldt sin interesse for Chile-satsingen, blant andre: 

  • AMV- Andersen Mek. Verksted LNS - Leonard Nilsen og Sønner 
  • Bever Control 
  • Protan 
  • Pretec 
  • Emerald Geomodel 
  • Q Free 
  • Monark 
  • Timer Solutions 
  • Vik Ørsta 
  • Sweco 
  • Rambøll 
  • Sintef 
  • NTNU 
  • Aventi 
  • Indra 
  • NGI 
  • Applied Autonomy 
  • Søvik Consulting 
  • Norhard 
  • Skum Tech 
  • Lundgrens Norge 
  • Norconsult 
  • Geofrost 
  • Disruptive Engineering 
  • Euroskilt 
  • Devico 

   Prosjektleder er Arild Søvik, fra Norwegian Tunnelling Network. 

  Team Norway 

  Det er ikke bare Innovasjon Norges internasjonale kontorer som mobiliserer i prosjektene i programmet High Potential Opportunities (HPO), men også ambassadene, Eksportfinans Norge og andre partnere som Norwep og handelskammer etter behov. Team Norway bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene. I Chile-prosjektet bidrar blant andre:  

  • Den norske ambassaden i Chile 
  • NORWEP
  • Tunnelklyngene. Les mer om tunnelklyngene her 
  • Innovasjon Norges kontor i Brasil 
  • Innovasjon Norges hovedkontor i Norge 
  • Innovasjon Norges regionkontorer i Grimstad, Stavanger og Trondheim