Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tunnelbransjens tre nettverk

  Mennesker som jobber foran laptop
  Unsplash.

  I den norske bygg- og anleggsbransjen er det flere faglige nettverk som bistår ulike deler av bransjen med aktiviteter, faglig utvikling og samarbeid.

  Hvert nettverk har unik kunnskap om sitt fagområde, men også informasjon og kunnskap om nye markeder.  

  En profesjonalisering av tunnelbransjens initiativ i de internasjonale markedene kan innebære å etablere et bredt og godt samarbeid mellom nasjonale nettverk, dele kunnskap og samarbeide om felles, internasjonale initiativ. Tunnelbransjen kan dermed benytte nasjonale støtteordninger og få til godt samarbeid med Innovasjon Norge og utenrikstjenesten, hente ut synergier og bedre konkurransefordeler i nye markeder.  

  Klyngen The Norwegian Tunnelling Network skal legge til rett og koordinere aktiviteter for å fremme eksport av produkter, tjenester, systemer og utstyr til det internasjonale tunnelmarkedet.  

  I Norge har vi også to andre tunnelklynger, nemlig ITS Norway – Intelligente Transport Systemer ) og VIA-klyngen – Vital Infrastruktur Arena.