Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Forskningsprosjekt på effekten av Innovasjon Norges virkemidler

  Universitetet i Oslo (UiO) har igangsatt et forskningsprosjekt som over de neste årene skal forske på virkningen av Innovasjon Norges tjenester.

  Formålet er å kartlegge drivkreftene bak bedrifters utvikling og vekst, og hvordan virkemiddelapparatets ordninger påvirker disse. Dette oppnår vi ved å koble Innovasjon Norges data med registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

  Mentorordningen

  Den første ordningen forskningsprosjektet skal se på er mentorordningen, og forskningen vil pågå en periode i 2019. Innledningsvis vil det ikke være mulig å søke på dette virkemiddelet mens det foregår en utvelgelse av deltakende bedrifter til studien. Informasjon om ordningen blir tilgjengelig på våre nettsider når det åpnes for søknader igjen. De som deltar i studien vil ikke kunne søke på mentorordningen i perioden studien gjennomføres.

  Personvern

  UiO behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Til forskningen vil det kun benyttes registerdata, og deltakelse på forskningen er frivillig. Alle data behandlet av forskergruppen ved UiO vil være anonymisert, og nøkkelen for identifisering vil oppbevares av SSB. Alle resultater vil være anonymisert, og all persondata slettes når prosjektperioden er over i 2025.


  Dine rettigheter

  Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • få slettet personopplysninger om deg
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

  I dette prosjektet har UiO bare tilgang på avidentifiserte data, og UiO vil ikke ha tilgang på koblingsnøkkel til dataene fra SSB. Det betyr derfor at det som oftest vil være umulig å finne tilbake til opplysninger om enkeltpersoner. I de tilfellene der det skulle vise seg mulig sikkert å identifisere enkeltpersoner, vil vi være behjelpelig med å oppfylle de rettighetene som er nevnt ovenfor.

  Har du spørsmål om studien? Ta kontakt med:

  • Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo ved Marte Tobro (marte.tobro@econ.uio.no) eller Innovasjon Norge ved Kristian Bysheim (kristian.bysheim@innovasjonnorge.no).
  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.