Innovasjonsverksted

Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og føler du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. Her blir du utfordret og inspirert!

/link/1a57352d40c64abcaeef46ceb355001d.aspx
Foto: Thinkstock

Hvem kan bli med på dette?

Gjennomføring av et innovasjonsverksted vil være en god start for alle som har et innovasjonsprosjekt under planlegging. Tilbudet er gratis, og etablerte bedrifter som har et kundeforhold til Innovasjon Norge vil bli prioritert. Du vil bli bedt om å oppgi informasjon om prosjektet ditt i påmeldingslenken. Vi forbeholder oss derfor retten til å velge hvem som får delta.

Hva får du?

Hvert verksted består av to moduler. Hver modul er på 4 timer og de finner sted med to ukers mellomrom. Mellom modulene forventes alle deltagerne å gjøre en «hjemmelekse» knyttet til sitt eget prosjekt.

Det vil være plass for inntil seks bedrifter på hvert verksted. Vi ønsker at to personer fra hver bedrift deltar, om mulig, da det gir mer effektiv oppfølging på hjemmebane etter gjennomført program. Det er viktig at påmeldte kandidater ikke trekker seg! Vi har et kanselleringsgebyr for deltagere som ikke dukker opp.

Dere vil motta informasjon om opplegget, fasilitator og andre deltagere to uker før første modul. For best utbytte, må du være villig til å dele noe informasjon om prosjektet ditt med de øvrige deltagerne. Hvor mye er opp til deg. Det er likevel viktig at fasilitator (fra Innovasjon Norge) mottar bakgrunnsinformasjon om alle deltagernes prosjekter, slik at verkstedet blir mest mulig relevant for alle.

Etter gjennomført verksted, bør du sitte igjen med:

  • Kjennskap til nyttige verktøy for innovasjon og forretningsutvikling

  • Etablert dialog med mulige kunder

  • Større forståelse for kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse

Innovasjonsverksted gjennomføres på følgende steder andre halvår 2018:

Trondheim: 12. september + 26. september
10 - 14 begge dager
Adresse: Erling Skakkesgate 33
Fasilitator: Fredrik Jean-Hansen

Bergen: 6. september + 20. september
10 - 14 begge dager
Adresse: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30
Fasilitator: Hanne Wetland

Porsgrunn: 13. september + 27. september
10 - 14 begge dager
Adresse: Herøya Industripark, Bygg 25:
Hydrogenveien 55, 3936 Porsgrunn
Fasilitator: Fredrik Jean-Hansen

Oslo: 17. oktober + 31. oktober
10 - 14 begge dager
Adresse: Akergata 13
Fasilitator: Fredrik Jean-Hansen

Bergen: 1. november + 15. november
10 - 14 begge dager
Adresse: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30
Fasilitator: Claus Gladyszak

Oslo: 8. november + 21. november
10 - 14 begge dager
Adresse: Akergata 13
Fasilitator: Kaja van den Berg

Trondheim: 14. november + 28. november
10 - 14 begge dager
Adresse: Erling Skakkesgate 33
Fasilitator: Fredrik Jean-Hansen

+ Påmelding Trondheim 12. september + 26. september

+ Påmelding Bergen 6. + 20. september

+ Påmelding Porsgrunn 13. + 27. september

+ Påmelding Oslo 17. + 31. oktober

+ Påmelding Bergen 1. + 15. november

+ Påmelding Oslo 8. + 21. november

+ Påmelding Trondheim 14. + 28. november