1. Avklaringsfasen

 Thinkstock/Alliance
Thinkstock/Alliance
Avklaringsfasen er fylkeskommunens ansvar. Men kommunen må bidra i arbeidet, med lokalkunnskap og dokumentasjon.

I avklaringsfasen utarbeider fylkeskommunen en samfunnsmessig konsekvensanalyse for området som skal søke omstillingsstatus. Analysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området.

Det er resultatene fra konsekvensanalysen og søknaden fra kommunen som er grunnlaget for fylkeskommunens søknad til KMD om omstillingsmidler for området.

Avklaringsfasen bør normalt gjennomføres innenfor en tidsramme på 2–3 måneder.

 

ALLE VERKTØY OG MALERKontakt oss!

Har du spørsmål? Kontakt en av Innovasjon Norges oppdragsrådgivere for Regional omstilling