1. Avklaringsfasen

Avklaringsfasen er fylkeskommunens ansvar. Men kommunen må bidra i arbeidet, med lokalkunnskap og dokumentasjon.

/link/58c011afd1f640da8c8fdc2ab75d8183.aspx
Foto: Thinkstock/Alliance

I avklaringsfasen utarbeider fylkeskommunen en samfunnsmessig konsekvensanalyse for området som skal søke omstillingsstatus. Analysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området.

Det er resultatene fra konsekvensanalysen og søknaden fra kommunen som er grunnlaget for fylkeskommunens søknad til KMD om omstillingsmidler for området.

Avklaringsfasen bør normalt gjennomføres innenfor en tidsramme på 2–3 måneder.

 

ALLE VERKTØY OG MALERHva er en samfunnsmessig konsekvensanalyse?

En samfunnsmessig konsekvensanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling de seneste 10 årene og gir en prognose for utviklingen de kommende 10 år. Det er viktig at analysen også beskriver forutsetningene som ligger til grunn for prognosene, og vurderer hvor sikre de er. Dokumentasjonen må også omfatte relevante demografiske forhold: fraflytting, tilflytting, utdanning, pendling, alders- og kjønnsfordeling i området. osv. I tillegg skal fremskriving av kommunens økonomi utarbeides.

Hvem gjør hva i avklaringsfasen?

Fylkeskommunen
Fylkeskommunene overvåker utviklingen i sine kommuner og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for sårbare kommuner.

Fylkeskommunene har tilgang til statistikk, analyser og prognoser som er verdifulle i arbeidet med konsekvensanalyser. Selv om det er fylkeskommunen som har ansvaret for og utarbeider den samfunnsmessige konsekvensanalysen i avklaringsfasen, skal den gjennomføres i nært samarbeid med sentrale aktører i kommunen.

Kommunen
Vanligvis er det kommunen som tar opp situasjonen med fylkeskommunen. Det er viktig at lokale involverte bidrar med dokumentasjon og kunnskap, og at kommunen og fylkeskommunen etablerer en felles virkelighetsforståelse i løpet av avklaringsfasen.

Innovasjon Norge
I noen fylker er Innovasjon Norge aktivt inne som samarbeidspartner i denne fasen.