Hvem gjør hva i avklaringsfasen?

Fylkeskommunen
Fylkeskommunene overvåker utviklingen i sine kommuner og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for sårbare kommuner.

Fylkeskommunene har tilgang til statistikk, analyser og prognoser som er verdifulle i arbeidet med konsekvensanalyser. Selv om det er fylkeskommunen som har ansvaret for og utarbeider den samfunnsmessige konsekvensanalysen i avklaringsfasen, skal den gjennomføres i nært samarbeid med sentrale aktører i kommunen.

Kommunen
Vanligvis er det kommunen som tar opp situasjonen med fylkeskommunen. Det er viktig at lokale involverte bidrar med dokumentasjon og kunnskap, og at kommunen og fylkeskommunen etablerer en felles virkelighetsforståelse i løpet av avklaringsfasen.

Innovasjon Norge
I noen fylker er Innovasjon Norge aktivt inne som samarbeidspartner i denne fasen.