Resultater av strategi- og forankringsfasen

Leveransen fra strategi- og forankringsfasen skal være:

  • Forslag til omstillingsplan med innsatsområder, organisering og finansiering, samt kommunikasjonsplan
  • Forslag til handlingsplan for første gjennomføringsår
  • Søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler (til gjennomføringsfasen)

Kommunen behandler og vedtar omstillingsplanen og handlingsplanen og sender søknad om omstillingsmidler, vedlagt vedtatt omstillingsplan og handlingsplan, til fylkeskommunen.

Når fylkeskommunen har gitt tilsagn om midler og fastsatt vilkårene som skal gjelde, starter gjennomføringsfasen. Da må kommunen etablere en omstillingsorganisasjon.