Roller og oppgaver i strategifasen

Prosjektorganisasjonen v/prosjektleder har mange viktige oppgaver i denne fasen. Prosjektleder må lage en god prosjektplan for arbeidet med å:

  • Gjennomføre utviklingsanalyse
  • Utarbeide forslag til omstillingsplan og handlingsplan
  • Sikre aksept for og medvirkning til omstillingen og planene for den hos alle aktører i området
  • Utarbeide utkast til kommunikasjonsplan for omstillingsområdet
  • Rapportere og kommunisere fremdrift og resultater til prosjektstyringsgruppen

Kommunen skal behandle og godkjenne omstillingsplan og handlingsplan, sende søknad om omstillingsmidler til fylkeskommunen og etablere en omstillingsorganisasjon for gjennomføringsfasen.