3. Gjennomføringsfasen

 Thinkstock/stevanovicigor
Thinkstock/stevanovicigor
Når omstillingsområdet mottar tilsagnsbrev fra fylkeskommunen, kan gjennomføringsfasen starte.

I overgangen til gjennomføringsfasen skal kommunen etablere en omstillingsorganisasjon slik den er beskrevet i omstillingsplanen. Lederen og styret for omstillingsarbeidet utgjør omstillingsledelsen.

Gjennomføringsfasen kan vare i inntil 6 år. Fylkeskommunen skal hvert år vurdere om fremdriften er tilfredsstillende, og bevilge omstillingsmidler for neste periode.

Innovasjon Norge tilbyr ulike verktøy – kurs, seminarer, prosessbeskrivelser og maler  – til hjelp i oppfølging og gjennomføring av omstillingsprosjekter i gjennomføringsfasen.

Lykke til!

 

Året i omstilling

INTRO-kurs for den nye omstillingsorganisasjonen

Innovasjon Norge holder INTRO-kurs for omstillingsorganisasjoner i starten av gjennomføringsfasen. Kurset gir viktig kunnskap om gjennomføring av omstillingsprosesser generelt og om oppgavene i gjennomføringsfasen spesielt. Hensikten er å hjelpe styret og ledelsen av omstillingsarbeidet med å forstå og fylle rollene sine. Her vil roller, oppgaver og ulike tema bli gjennomgått.

Omstillingsorganisasjonen får hjelp til å finne en god arbeidsform og gode verktøy for å kunne ivareta det ansvaret og de oppgavene de har. På kurset vil deltakerne også jobbe med utkast til de viktigste styringsdokumentene for omstillingsarbeidet i sitt område, under veiledning av personer med bred erfaring fra omstillingsarbeid.

Slik lykkes dere med omstillingsarbeidet

Vellykket omstillingsarbeid kjennetegnes av at:

 

ALLE VERKTØY OG MALERKontakt oss

Kontakt en av Innovasjon Norges oppdragsrådgivere