Resultater av gjennomføringsfasen – årlige evalueringer

I gjennomføringsfasen skal omstillingsorganisasjonen realisere omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltakene i de årlige handlingsplanene. Resultatoppnåelsen vurderes årlig på bakgrunn av målene som er definert i gjeldende handlingsplan.

Programstatusvurdering er en årlig egenvurdering og skal gjennomføres av omstillingsorganisasjonen sammen med observatører fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge, under ledelse av en ekstern konsulent (= prosessleder).

I programstatusvurderingen vurderer dere resultatene for inneværende år, gir konstruktive tilbakemeldinger på omstillingsarbeidet, og kommer med forslag til forbedringer som skal innarbeides i handlingsplanen for neste år. Se veiledning og vurderingsskjema til hjelp i gjennomføringen av programstatusvurdering i ditt omstillingsområde.