Roller og oppgaver i gjennomføringsfasen

Omstillingsorganisasjonen Omstillingsorganisasjonen disponerer omstillingsmidlene og realiserer omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltak i tråd med årlige handlingsplaner.

Omstillingsorganisasjonen skal være offensiv i arbeidet med å identifisere og utvikle gode prosjektidéer og  prosjekteiere.

Prosjektene Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal organiseres i tråd med PLP

Fylkeskommunen Fylkeskommunen vurderer omstillings- og handlingsplan, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. Fylkeskommunen er oppdragsgiver for Innovasjon Norge.

Kommunen Kommunen behandler årsrapporten og forslag til ny handlingsplan fra omstillingsorganisasjonen. Kommunen søker årlig om omstillingsmidler fra fylkeskommunen, bevilger egenandel og følger opp omstillingsarbeidet. Vurdering av styrets arbeid og sammensetning er også kommunens ansvar å ivareta.

Innovasjon Norge Innovasjon Norge gir råd og veiledning i nært samarbeid med fylkeskommunen, kommunen og  omstillingsorganisasjonen. Innovasjon Norge vurderer og rapporterer fremdrift og resultater i omstillingsarbeidet.