4. Avslutningsfasen

Overgang til ordinær drift: Området skal nå forberede videre utviklingsarbeid uten ekstra midler fra fylkeskommunen.

/link/f812ceda50214d838ed6911c6390d1f9.aspx
Foto: Thinkstock/kenishirotie

Videreføring

Senest to år før omstillingsperioden er over, bør omstillingsorganisasjonen, i samarbeid med kommunen, etablere et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet. Vi anbefaler å engasjere en ekstern konsulent med erfaring fra lignende prosjekter til å lede videreføringsarbeidet gjennom de første to fasene av prosjektet.

Det er avgjørende at kommunen klarer å mobilisere lokalt næringsliv og ressursmiljøer til et forpliktende samarbeid etter endt omstillingsperiode.

Utviklingsprosjekter som ikke blir ferdigstilt i løpet av omstillingsperioden, må fullføres i etterkant: kommunen og næringslivet i området må realisere effektmålene i omstillingsplanen. Dersom det gjenstår disponible omstillingsmidler på avslutningstidspunktet, skal disse benyttes i samsvar med handlingsplanen. I løpet av avslutningsfasen må kommunen utvikle en plan for dette arbeidet. 

Viktige spørsmål som omstillingsorganisasjonen må ta stilling til

  • Hvilken kompetanse har omstillingsorganisasjonen bygd opp?
  • Hva kan vi konkret gjøre for å ta vare på og videreutvikle den?
  • På hvilke områder bør kompetansen anvendes, og hvem er kundene?
  • Hva skjer hvis man ikke viderefører kompetansen?

 

ALLE VERKTØY OG MALERRoller og ansvar i avslutningsfasen

Det er kommunens politikere og administrasjon som har ansvaret for videreføring av omstillingsarbeidet etter at omstillingsperioden er avsluttet. Men omstillingsorganisasjonen må planlegge for og forberede dette arbeidet i avslutningsfasen.

Videreføringen må skje i nært samarbeid med andre offentlige virkemiddelaktører og det lokale næringslivet.

Sluttrapport og sluttevaluering

Omstillingsorganisasjonen skal utarbeide en sluttrapport for omstillingsarbeidet. Mottakerne av sluttrapporten er kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge.
Her finner du mal for sluttrapport.

Innovasjon Norge vil også selv, i samarbeid med fylkeskommunen, gjennomføre en sluttevaluering av omstillingsarbeidet. Her finner du sluttevalueringer fra tidligere omstillingsområder.