4. Avslutningsfasen

 Thinkstock/kenishirotie
Thinkstock/kenishirotie
Overgang til ordinær drift: Området skal nå forberede videre utviklingsarbeid uten ekstra midler fra fylkeskommunen.

Videreføring

Senest to år før omstillingsperioden er over, bør omstillingsorganisasjonen, i samarbeid med kommunen, etablere et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet. Vi anbefaler å engasjere en ekstern konsulent med erfaring fra lignende prosjekter til å lede videreføringsarbeidet gjennom de første to fasene av prosjektet.

Det er avgjørende at kommunen klarer å mobilisere lokalt næringsliv og ressursmiljøer til et forpliktende samarbeid etter endt omstillingsperiode.

Utviklingsprosjekter som ikke blir ferdigstilt i løpet av omstillingsperioden, må fullføres i etterkant: kommunen og næringslivet i området må realisere effektmålene i omstillingsplanen. Dersom det gjenstår disponible omstillingsmidler på avslutningstidspunktet, skal disse benyttes i samsvar med handlingsplanen. I løpet av avslutningsfasen må kommunen utvikle en plan for dette arbeidet. 

Viktige spørsmål som omstillingsorganisasjonen må ta stilling til

  • Hvilken kompetanse har omstillingsorganisasjonen bygd opp?
  • Hva kan vi konkret gjøre for å ta vare på og videreutvikle den?
  • På hvilke områder bør kompetansen anvendes, og hvem er kundene?
  • Hva skjer hvis man ikke viderefører kompetansen?

 

ALLE VERKTØY OG MALERKontakt oss

Kontakt en av Innovasjon Norges oppdragsrådgivere