Sluttrapport og sluttevaluering

Omstillingsorganisasjonen skal utarbeide en sluttrapport for omstillingsarbeidet. Mottakerne av sluttrapporten er kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge.
Her finner du mal for sluttrapport.

Innovasjon Norge vil også selv, i samarbeid med fylkeskommunen, gjennomføre en sluttevaluering av omstillingsarbeidet. Her finner du sluttevalueringer fra tidligere omstillingsområder.