Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Globale utfordringer – lokale løsninger

Hva er de store endringene som påvirker samfunnet vårt, og hvordan kan lokalsamfunn omstille seg i møte med disse endringene? Dette samlet 70 personer fra alle deler av landet som arbeider med regional omstilling under Omstillingskonferansen 2019 i Trondheim.

Vi lever i en global verden, hvor megatrender som aldrende befolkninger, urbanisering, digitalisering, automatisering og klimaendringer er tema som påvirker oss helt ned på lokalsamfunnsnivå. For bedre å kunne møte framtidig omstillingsbehov er vi nødt til å investere i menneskelig kapital i hele landet. Dette var et av hovedpoengene til konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv. Deltagerne på Omstillingskonferansen 2019 dro hjem utrustet med litt flere ideer til bruk i omstillingsarbeidet i sine lokalsamfunn.

 

Det er store utfordringer i de ulike omstillingsområdene som skal løses i det daglige arbeidet med omstilling. Det å stå midt i en omstillingsprosess kan kjennes ekstraordinært men er i realiteten en normaltilstand. For samfunn og næringsgrunnlag har aldri vært statisk, slo styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim, fast da han åpnet konferansen.

Nettopp derfor var en gjenganger på konferansen oppfordringer til å se omstilling som en mulighet til å gjøre noe nytt, i stedet for bare en trussel mot det etablerte. Denne filosofien ble tydelig da vi fikk høre fra bedriftene som har jobbet med Innovasjon Norge Trøndelag. De delte sine erfaringer med å bygge næringsliv i omstillingsprosesser. Her fikk vi blant annet høre fra Liverten, en lokal matprodusent som jobber utfra en tanke om å l skape stolthet rundt det lokale særpreget fra Lierne.

 

 

Et annet stikkord for konferansen var «teknologioptimisme». Det ligger enorme muligheter i de teknologiske innovasjonene i vår tid. Dette kom fram i praksis når Odd Roger Enoksen, tidligere statsråd og nåværende styreleder i omstillingsområdet Andøy, fortalte om frustrasjonen i lokalsamfunnet da flybasen på Andøya ble lagt ned. Gjennom samarbeid med Regional omstilling jobber han nå med Andøya Space Center, som produserer romfartsteknologi, og tar lokalsamfunnet med inn i en optimistisk framtid.

Innovasjon Norge bidrar med å kvalitetssikre omstillingsarbeid over hele landet. Dette kom tydelig fram i erfaringene til de lokale bedriftene, som har tenkt nytt, tatt ansvar for sine lokalsamfunn, og bidrar til å sikre omstilling i næringsliv og samfunn. Vi håper Omstillingskonferansen inspirerte til nytenking og videre innsats for å styrke lokal omstillingsevne.