Kontakt en av Innovasjon Norges oppdragsrådgivere for Regional omstilling

Anne Helgesen

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002622

Mobil: +4795858511

Avdeling: Klynger og nettverk

Johannes Skaar

Spesialrådgiver

Telefon: +4733018926

Mobil: +4791582717

Avdeling: Klynger og nettverk

Trond Erik Dekko Andersen

Spesialrådgiver

Telefon: +4775542030

Mobil: +4747025995

Trond er kunderådgiver og jobber med regional omstilling i Nordland og Troms.

Arnstein Kirste

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4774135416

Mobil: +4797679715

Avdeling: Trøndelag

Arnstein har ansvar for regional omstilling i Midt-Norge. I Trøndelag jobber han også med finansiering innenfor mat og landbruksbasert næring.

Rune Fromreide

Spesialrådgiver

Telefon: +4791864220

Mobil: +4791864220

Avdeling: Vestland

Rune er kredittansvarleg og har ansvar for regional omstilling på Vestlandet

Ingrid Mathisen

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955620

Mobil: +4799531812

Avdeling: Arktis

Ingrid er ansvarlig for omstillingsarbeidet i Innovasjon Norge Arktis.