For Innovasjon Norges oppdragsrådgivere

På denne siden har vi samlet ressurser som vil være nyttige for Innovasjon Norges oppdragsrådgivere for Regional omstilling.

Er det informasjon og/eller ressurser du savner på denne siden? Ta kontakt med Johannes Skaar ved hovedkontoret i Oslo. Vi oppdaterer og fyller på med nyttig innhold kontinuerlig.

INTRO: Omstilling i praksis

INTRO er tittelen på veiledningsheftet for Regional omstilling. Ønsker du å få tilsendt flere eksemplarer av INTRO? Ta kontakt med Johannes Skaar.

Lavoppløst versjon i PDF kan lastes ned her: INTRO_lavoppløst

Tilbakeblikk på omstillingsåret ("årsrapporter")

I Tilbakeblikk 2014 kan du lese om det dramatiske året i den brann-og flomherjede omstillingskommunen Lærdal, om årets omstillingskonferanse, om nye utviklingsprosjekter og mye mer.

Publikasjonen Tilbakeblikk 2013 forteller om sentrale utviklingsprosjekter (web, publikasjoner, nye kurskonsepter) på området Regional omstilling i 2013. Den inneholder også spennende reportasjer fra to fremgangsrike omstillingsområder og highlights fra enda flere.

Diverse maler

Mal for invitasjon til Programstatusvurdering

Dette er en PDF-mal til bruk for IN-rådgivere som skal invitere til årlig programstatusvurdering for sine programområder. Tid, sted, navn og agendapunkter må fylles inn hver gang. Last ned PDF-en, lagre den på maskinen din, fyll inn i de åpne feltene og send invitasjonen til alle deltakerne som vedlegg til e-post.

Last ned invitasjon

Presentasjoner: Hva er Regional omstilling?

Skal du holde innlegg om Regional omstilling? Skal du hjelpe helt nystartetde omstillingskommuner med å komme igang? Eller kanskje fortelle, i en eller annen sammenheng, om hva Innovasjon Norge gjør og tilbyr på området Regional omstilling?

Last ned presentasjoner her:

Regional Omstilling:_Tilbud og tjenester fra Innovasjon Norge
Presentasjon om hva Innovasjon Norge gjør, og hva vi og tilbyr av verktøy og tjenster på feltet Regional omstilling.

Vi er i omstilling! – Hva nå? Tips til nye omstillingskommuner
Kom i gang! Presentasjon til bruk når du skal snakke til helt ferske omstillingskommuner.  – Dette gjør dere nå!

Regional Development Programmes in Norway
Standardpresentasjon på engelsk om Regional omstilling i Norge.

Presentasjonen inneholder to konkrete caser: et avsluttet omstillingsprogram og et pågående (per juni 2014). Casene kan/bør byttes ut med caser som er relevante for akkurat den forsamlingen du skal holde presentasjonen for, men eksemplene i den nedlastbare presentasjonen gir deg en struktur du kan følge – for absluttede og pågående omstillingsprogrammer.

Turning the Tide – Regional Development in Norway
Kort presentasjon på engelsk om organisering og gjennomføring av regionale utviklingsprogrammer i Norge: Nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Om Innovasjon Norges rolle og tjenester. Case: utfordringer, mål og resultater i Vågsøy

Presentasjonsmal m/ Regional Omstilling-illustrasjoner

Last ned .ppt-mal
Et utvalg Regional omstilling-illustrasjoner ligger i første slide i malen.

INTRO-kurs Strategi og forankringsfasen

Her ligger kurspresentasjonen til bruk på INTRO-kurset .
Last ned

Andre ressurser til bruk i workshop-delene av kurset er:

Mal for prosjektplan

Mal for omstillingsplan

Mal for handlingsplan

Mal for overordnet kommunikasjonsplan

Klikk på lenkene for å laste ned malene fra de respektive verktøysidene.

INTRO-kurs Gjennomføringsfasen

Her ligger kurspresentasjon til bruk på INTRO-kurset.
Last ned          

Innovasjon Norges oppdragsrådgivere

Ta kontakt så hjelper vi deg videre