Omstillingskonferansen 2015

Omstillingskonferansen 2015 gikk av stabelen 21.–22. oktober, på Gardermoen.

Innleggene som ble holdt på konferansen, kan du laste ned og lese her:

Velkommen (Direktør Ketil Lundgaard, Innovasjon Norge)

Bærekraft – en nøkkel til innovasjon og omstilling (Partner og daglig leder Anne Jorun Aas, Sigla)

Et drømmeløft for et bærekraftig Norge (Divisjonsdirektør Inger Solberg, Innovasjon Norge)

Kommunene som nærings- og samfunnsutviklere i et nytt kommune-Norge (Seniorforsker Elisabeth Angell, Norut)

Hvordan katastrofer kan bygge samhold (Ordfører Jan G Solheim, Lærdal kommune)

Samhold i bunnen – hva kunne vært gjort bedre og hva lykkes man med (Ordfører Petter Sortland, Høyanger kommune)

Hvordan mobilisere et lokalsamfunn (Ordfører Eva Husby, Hasvik kommune)

Styrets arbeid, roller og ansvar  (Anne Britt Ruderaas, Maximite og styreleder Tor Henning Jørgensen, NYN og Flakstad)

Bli bedre på kommunikasjon – det enkle er ofte det beste (Torill Olsen, Formidlingskraft og Mette Westlie, Daglig leder Hermetikken Kulturnæringshage)

Resultatmåling av omstillingsarbeidet (Spesialrådgiver Knut Senneseth, Innovasjon Norge)

Metode for saksbehandling, rapportering og måling av omstillingsarbeidet i Vestre Toten(Forskningssjef Geir Ringen, SINTEF Raufoss Manufacturing)

Hva er oppgaven til omstillingsorganisasjonen for å nå frem til gründerne? (Divisjonsdirektør Bård Stranheim, Innovasjon Norge)

Hvordan kan omstillingsorganisasjonen bidra til økt innovasjon? (Christian Ursin Holm, Innoco)

Hvordan vi jobber for å få tak i gründere (Daglig leder Stine Estensen, Meløy Utvikling KF)

Avslutning (Spesialrådgiver Johannes Skaar, Innovasjon Norge)