Regioner i omstilling

I 2021 følger Innovasjon Norge 18 omstillingsområder