Regioner i omstilling

Omstillingsområder

I 2019 følger Innovasjon Norge 14 omstillingsområder. (Kartet vil bli oppdatert, for gjeldende omstillingsområder, se listen under).