Regioner i omstilling

I 2022 følger Innovasjon Norge 18 omstillingsområder