Kragerø

Omstillingsperiode 2017-2022. Kragerø har slitt med nedleggelser av industriarbeidsplasser og sykehustjenester, samt negativ befolkningsvekst og svake prognoser. Målet med omstillingsprosjektet er å sikre, skape og utvikle 100 arbeidsplasser.

Kragerø har de siste årene opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Flere av kommunens industriarbeidsplasser er avviklet, noe som har ført til en nedgang i sysselsetting. I tillegg har Kragerø en negativ befolkningsvekst. Som følge av disse utfordringene fikk Kragerø kommune omstillingsstatus i 2017.

Utviklingsmuligheter

Kragerø er Telemarks sørligste kommune og her bor ca.10.500 innbyggere. Kragerø har en stolt sjøfartsbyhistorie og skjærgården er hovedattraksjonen i kommunen. Skjærgården er et viktig konkurransefortrinn, og reiselivs- og opplevelsesnæring er en sentral næring i Kragerø. Det er også gode muligheter for bred næringsutvikling og økt verdiskaping innenfor industri, bygg og anlegg.

Bakgrunn

Over tid har Kragerø opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Tap av tidligere viktige industriarbeidsplasser knyttet til skipsverft, offshorevirksomhet, annen mekanisk industri samt tremasseindustrien er årsak til endringene. I tillegg har sengepostene ved Kragerø sykehus blitt lagt ned. Kommunen har generell befolkningsstagnasjon og svake befolkningsprognoser.

Mål og innsatsområder

Målet med omstillingsarbeidet er å sikre, skape og utvikle 100 arbeidsplasser innen 2022. I omstillingsplanen har kommunen identifisert fire innsatsområder. Innenfor disse skal det igangsettes næringsprosjekter som bidrar til vekst.

  • Eksisterende næringsliv som industri, bygg og anlegg
  • Bostedsattraktivitet
  • Næringsattraktivitet
  • Reiseliv og opplevelsesnæring

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Styret består av åtte medlemmer og ledes av ordfører Jone Blikra. Kari R. Theting er programleder for omstillingsarbeidet. Henriette Fluer Vikre er politisk representant, Janna Pihl, Even Hæhre Ødegaard, Marianne Harg, Tone Mari Flatland, Kristin Clemmensen og Jon Guste-Pedersen er representanter fra næringslivet. Kommunens rådmann Inger Lysa, Sindre Larsen Melås fra Telemark fylkeskommune, næringsutvikler Geir Lia og Anne Helgesen fra Innovasjon Norge er observatører i styret.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Kragerø?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Kragerø? Kontakt oss:

Kari R. Theting
Programleder
+47 986 44 342
kari.r.theting@kragero.kommune.no

Jone Blikra
Styreleder og ordfører
+47 924 62 289
Jone.blikra@kragero.kommune.no