Made in Numedal

 Trond Isaksen
Trond Isaksen
Numedal er en tradisjonell jordbruksregion. Her har lokale krefter gått sammen for å skape nye vekstnæringer gjennom stasing på lokalprodusert mat.

Langs togskinnene til den nedlagte Numedalsbanen ligger Rollag stasjon. Her, i det gamle stasjonsbygget, er samlingspunktet til regionens næringsnettverk Matopplevelser i Numedal (MIN) – er et nettverk av lokale matprodusenter og aktører som jobber før økt verdiskapning innen lokalmat og grønt reiseliv. Nettverket driver markedsføring og salg for sine 37 medlemsbedrifter og drifter caféen og butikken på Rollag stasjon.

– Kundene våre er først og fremst de 6000 innbyggere og nær 8000 hyttebeboere, sier daglig leder i MIN, Liv Berven.

– For bønder og produsenter i omstillingskommunen Rollag betyr en satsning på lokalprodusert mat at vi får delta i hele produksjonsprosessen, det er motiverende. Og så bidrar jo satsningen til en verdiøkning i kommunen, på flere måter.

Nettverket ble formelt stiftet med 22 andelseiere i november 2012 med støtte fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Buskerud. Det har bidratt til positiv næringsutvikling, og gitt en ny gnist for lokalmat i regionen.

– Nettverksarbeidet har økt omsetningen til de som allerede produserte lokalmat, drastisk. I tillegg ser vi at det er flere som tar steget og satser på lokalmat. MIN tar seg av salg og markedsføring for de som produserer maten, og det gjør at prosessen blir mye enklere for den enkelte produsenten. Dermed får vi realisert prosjekter som neppe hadde blitt noe av uten MIN, forteller Berven.

Produserer bredt

MIN både selger medlemmenes produkter og produserer egne produkter basert på en lang rekke råvarer som gris, fisk og sau. Det er ingen store produsenter i dalen så for å utnytte ressursene startet MIN felles produksjon av Spælsau fra Numedal som lansert som et eget merke høsten 2014.

– Denne høsten foredlet MIN 230 lam av Spælsau fra Numedal på det lille foredlingsanlegget vi leier i Uvdal. Dette blir rundt 4600 kilo spælsaukjøtt, bla. ble hele produksjonen på  700 kilo stabburstørka og /eller basstaurøkt pinnekjøtt  bortbestilt og solgt i god tid før jul.

Spælsau er flokkdyr som går på utmarksbeite og benyttes av MIN i produkter som for eksempel pinnekjøtt, lammeburgere, pølser og lammerull, forteller Berven.

Produktene selger de til restauranter, hoteller, forhandlere og privatpersoner. Fordelingen er i dag ca. 60% til privatpersoner og 40% til videresalg.

Gull

Da idéen om et matnettverk i Numedal oppstod, bodde Liv Berven i Lommedalen i Bærum. Men Berven hadde nær tilnkytning til Numedal, og det at hun kom utenfra og kunne se dalen  i nytt perspektv, viste seg å bli en stor fordel.

– Numedal er en av Norges best bevarte hemmeligheter! Her i dalen vasser folk rundt i gull uten å vite at det er der. Innenfor grønt reiseliv baseres næringsutviklingen på de ressursene man faktisk har, og på videreutvikling av lokale ressurser. Dette var midt i blinken for Numedal, mente Berven.

 I september 2015 åpnet butikken og caféen dørene for kunder og cafégjester. Og Liv Berven fra Bærum? Hun tok med seg mannen og flyttet til Numedal for å jobbe fulltid som daglig leder for MIN.    

Rakfiskbonden

Et steinkast unna Stasjonen ligger Hov gård. Her bor bonde Ola Hov, en av produsentene som har satset på lokalprodusert mat. Han er en av nettverkets største leverandør av Spælsau, men produserer også rakfisk og ørretrogn fra villfisk fra Hardangervidda, med støtte fra Innovasjon Norge.

– Da jeg meldte meg inn i nettverket, hadde jeg noen idéer om å utvikle ørretrogn som produkt. Rognen blir ellers kastet når man produserer rakfisk. Jeg fikk stor drahjelp fra nettverket i utviklingsprosessen, det hadde nok ikke blitt noe av uten det.

I dag selges ørretrognen blant annet til Michelin restauranten Maaemo i Oslo.

– Det hadde ikke blitt noe nettverk hvis ikke sånne som Ola hadde kommet med ønsker og idéer heller, sier Berven. Enkeltaktørenes initiativ er utgangspunkt for mange  prosjekter og viktige kontakter.

Viktige støttespillere

Uten støtte fra Innovasjon Norge og omstillingsprogrammet tror ikke Berven at nettverket hadde sett dagens lys.

– Innovasjon Norge og kommunen har vært utrolig viktige støttespillere hele veien, sier Berven. Også deltakelsen i Innovasjon Norges FRAM program for lokalmatnettverkene på Østlandet har betydd veldig mye for oss.

Kokkene i Numedalsgruppen, med Chef Jonas Lagerström (kokkelandslaget, Sverige) i spissen, har også bidratt til lokalmatsatsningen i Numedal: De er med og organiserer matfestival i dalen. I 2014 gav MIN også ut koke- og kulturboken Mat fra Numedal. Begge deler er viktige tiltak for å sette Numedal på kartet.

– Vi trengte å gjøre maten fra Numedal bedre kjent, både her i dalen og utenfor. Nå ser vi en økende interesse for lokalprodusert mat både blant kunder og produsenter, forteller Berven.

Spennende tider i vente

Markedsføring hjemme og ute blir viktige oppgaver for MIN-nettverket fremover også.

– Det blir spennende å se hvordan salget går fremover. Det er klart det er vanskelig å selge tilstrekkelig til at driften skal gå rundt. Volum og stabilitet i salg er vanskelig, men vi håper på mye gjenkjøp, sier rakfiskbonden på Hov.

Men Berven ser lyst på nettverkets fremtid.

– Vi har planer om å utvide fremover! Særlig vil vi satse mer på hyttefolket. Det er et viktig marked for oss.

Det er bare å glede seg for den som har hytte i Numedal. Innflytteren fra Bærum har funnet gull, og gleder seg til å tilby dalens gjester stadig flere lokale matskatter. God apetitt – og lykke til!