Omstillingsministeren

 Trond Isaksen
Trond Isaksen
Det var med blandede følelser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner reiste til Lierne i Nord-Trøndelag sist høst. Selv en statsråd kan føle seg nokså hjelpeløs i møtet med et lokalsamfunn som har mistet en femtedel av arbeidsplassene over natta.

– Ja, jeg hadde en litt vond klump i magen da jeg reiste oppover til Lierne, innrømmer Sanner. Han hadde riktignok gode nyheter med seg i bagasjen, for det var ingen tvil om at Lierne kvalifiserte til omstillingsstøtte. Men hva hjelper millioner hvis folk har mistet motet?

– Heldigvis møtte jeg et lokalsamfunn som var preget av optimisme, et samfunn hvor det var mye vilje til omstilling, sier Sanner. – Folk hadde et oppriktig ønske om å satse og se framover, og flere nye virksomheter hadde allerede kommet i gang. Derfor har jeg tro på at Lierne skal få det til.

Ikke lettvint

Lierne fikk noen millioner kroner i støtte både fra staten og fylkeskommunen, og grunnen var at de var i en ekstraordinært krevende situasjon. Omstillingsmillionene sitter ikke løst. Det stilles store krav til de som skal få støtte.

–  Når vi går inn med tiltak i et sted som Lierne er det ikke for å gi kunstig åndedrett til eksisterende bedrifter eller finansiere dyre konsulentrapporter, sier Sanner. – Omstillingsmidler er et målrettet virkemiddel for å skape reell omstilling og nye arbeidsplasser i privat sektor. Vi gjør det heller ikke hvis det er snakk om en mindre nedgang i sysselsettingen. Det skal være et tap av arbeidsplasser på minst 15 prosent over tre år.

I Lierne forsvant 120 jobber, noe som tilsvarer omtrent 20 prosent av arbeidsplassene. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken krise det er for et lokalsamfunn med 1400 innbyggere.

– Tenk deg at det var Oslo, sier Sanner. – Da snakker vi om kanskje 45 000 arbeidsplasser. Jeg tror nok folk her ville ha opplevd det som ganske dramatisk, og det ville ikke vært vanskelig å få forståelse for at vi måtte gjøre noe.

Bedre rammebetingelser

Hvordan Lierne skal bruke pengene, og hva slags jobber de bør satse på i kommunen, vil ikke Sanner mene noe om.

– Det er ikke vår oppgave som politikere å mene noe om det. Her stoler jeg på at Innovasjon Norge med sin rådgivning og kompetanse vil bistå kommunen og lokalsamfunnet, sier han.  – I tillegg kan vi jo håpe på at noen gründere med kapital og tilknytning til kommunen ville kjenne sin besøkelsestid.

Det Sanner mener politikere kan og bør gjøre noe med, er å skape gode rammebetingelser for et levedyktig næringsliv, enten det er i Lierne eller andre steder.

– Støtte til forskning og utvikling er viktig, Vi må også ha et forutsigbart skattesystem som gjør at de med kapital vil investere i Norge. I tillegg må vi ha god infrastruktur, og her har regjeringen gjort et viktig løft,  sier han.  – I vår digitale verden trenger du ikke å være verken i Bergen, Trondheim eller Oslo for å drive lønnsom næringsutvikling, men du trenger god infrastruktur, både i form av veier og bredbånd, for å bringe produkter og tjenester ut i markedet.

Nødvendig omstilling

Jan Tore Sanner mener omstillingsbehovet i Lierne og andre småkommuner bare er et lokalt uttrykk for en nødvendig nasjonal omstilling Norge står over for.

– Olje og gass vil være viktig i flere tiår framover, men det vil ikke være den motoren i økonomien den har vært tidligere. Vi trenger flere bein å stå på, og derfor må vi både se på hvordan vi kan forsterke veksten innenfor enkeltnæringer og de generelle virkemidlene som kan skape ny vekst og nye virksomheter, sier Sanner. Ikke overraskende ser han kunnskap som en forløsende faktor.

– Jeg er veldig opptatt av at vi får til et godt samarbeid mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene i regionene, for det er ingen tvil om at de fleste nye jobber må være kunnskapsbaserte. Og skal du få de unge med utdanning til å flytte til hjemkommunen, må du skape store nok virksomheter, med tilstrekkelig store fagmiljøer, og bredde nok i næringslivet til å kunne tilby både mor og far jobb, sier Sanner. Han mener en logisk konsekvens er at vi også trenger større kommuner.

– Vi må i det hele tatt tenke større i dette landet.