Sauda

Omstillingsperiode 2013–2019. Sauda sin store utfordring var negativ befolkningsutvikling og svak arbeidsplassutvikling. Målet er 5000 + innbyggere i Sauda.

Sauda har over lengre tid slitt med negativ befolkningsutvikling og svak arbeidsplassutvikling. I 2013 fikk kommunen omstillingsstatus.

Sauda har frå midten av 1960-talet slitt med negativ befolkningsutvikling, etter dette har det stabilisert seg på ca 4700 innbyggerar. Sauda kommune fikk omstillingsstatus i 2013 etter å ha slitt med negativ befolkningsutvikling og svakare utvikling enn Rogaland for øvrig og til dels grunna for einsidig næringsliv. Målet for omstillingsarbeidet er å øke innbyggertallet i kommunen til minimum 5000.

Visjon

Fleire i Sauda!

Innsatsområder: 

  1. Utvikling av eksisterende næringsliv
  2. Handel og reiseliv
  3. Grøn kraftkrevande industri

Omstillingsstyret består av:

Terje Fatland - leder av omstillingsstyret
Sigrid B. Fatnes - nestleiar
Asbjørn Birkeland - ordfører
Anita Nedrebø
Dagfinn Birkeland
Leif Inge Løland

Observatører:

Inge Løyning, Sauda Vekst
Rune Fromreie, Innovasjon Norge

Prosjektleder:

Andreas Fløgstad 
E-post: andreas.flogstad@sauda.kommune.no     

Ønsker du å lese mer om omstilling og utvikling i Sauda?