Stordal

 Eva Hove
Eva Hove
Kommunen ligger på østsiden av Storfjorden i Møre og Romsdal, og har 1030 innbyggere. Stordal har gode fasiliteter til produksjon i form av store industribygg. Disse er nå på vei til å fylles opp med ny aktivitet. Stordal har tradisjonelt hatt mange arbeidsplasser i møbelindustrien. 

Bakgrunn for omstillingsstatus

Tap av 400 arbeidsplasser innenfor møbelindustri
Visjon for arbeidet er «vekst i Stordal»

Mål
Skape 75 nye arbeidsplasser i periode 2014 -2018.

Prioriterte satsingar:
• Innovative tiltak innan produksjon av mat og næringsmiddel (m.a. etablering av smoltanlegg og insektproduksjon)
• Opplevingar/reiseliv knytt til Øvre Stordal
• Stimulering til sysselsetjing i etablerte bedrifter 
• Knoppskyting frå etablerte bedrifter 
• Legge til rette for nyetableringar

Organisering
Arbeidet er organisert som prosjekt, Vekst i Stordal, med ansatt prosjektleder. Styringsgruppa er sammensatt av representanter fra kommunen og næringslivet

Medlemmene i styringsgruppa er:
Olav Bratland (leder)
Eva Hove
Kjersti Ruset Hjelle
Elisabeth Støle Hallgeir Øvrebust
Charles Tøsse

Observatører
Anne Berit Løset (rådmann i Stordal)
Alfred Øverland (Innovasjon Norge, Møre og Romsdal)
Eivind Vartdal Ryste (Møre og Romsdal fylkeskommune)          

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Stordal?

                    

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Stordal? Ta kontakt med oss:                    

Harald Espeland
Prosjektleder
+47 450 24 320
harald@vekstistordal.no

Olav Bratland
Styreleder
+47 913 85 776