Styrker seg for fremtiden

 Trond Isaksen
Trond Isaksen
Nordtun HelseRehab rehabiliterer ikke bare pasienter i vakre Meløy; også kommunens næringsstruktur er betydelig styrket gjennom senterets positive utvikling.

Ute på Helgelandskysten ligger kraftkommunen Meløy. Etter nedleggelsen av hjørnestensbedriften REC i 2012, hvor 650 Meløyfjæringer mistet jobben, ble det åpenbart at  kommunen måtte ha flere bein å stå på. Kraftkommunen med totalt 6400 innbyggere trengte et mer variert og robust nærings- og arbeidsliv. I årene som fulgte ble rehabiliteringssenteret Nordtun HelseRehab viktig i dette arbeidet. Nå har Nordtun kapret en stor kontrakt med HelseNord, som innebærer sikret drift for senteret de neste fire årene og opsjon for de fire årene deretter.

Ringvirkninger

Nordtun HelseRehab driver med spesialisert rehabilitering for en lang rekke pasientgrupper. Årlig benytter rundt 600 pasienter senterets 55 rom. Dette skaper arbeidsplasser. I 2014 ble Nordtun kåret til årets bedrift av Meløy Næringsforum, blant annet fordi senteret klarer å beholde fagpersonell og skape kompetansearbeidsplasser – i distriktskommunen Meløy. Senteret blir hyllet for å være en nøkkelbedrift i lokalsamfunnet og derfor svært viktig for bosetting og sysselsetting – som igjen skaper positive ringvirkninger.

– Våre 45 ansatte er i hovedsak tilflyttere. De har flyttet til Meløy med partnere, fått barn som går i barnehage og skole her, og de handler på butikkene våre. Alt henger veldig tett sammen i et lite samfunn, forteller daglig leder Sverre Monsen, som selv startet som fysioterapeut på Nordtun HelseRehab for 20 år siden.

Midler for nytenking

En av de som har flyttet tilbake til hjembygda med ektemann og barn, er Nordtun HelseRehabs folkehelserådgiver, Anette Myrvang. Hun har vært en nøkkelperson i utviklingen av Nordtun. Senteret fikk omstillingsmidler i 2014 og har gjennomført rådgivningstjenesten SMB utvikling.  Disse utviklingsverktøyene har vært helt uvurderlige, mener Myrvang.

– Omstillingsmidlene ga oss mulighet til å tenke innovativt og omstille oss for en ny fremtid, samtidig som vi kunne jobbe med å etablere nye markeder. Vi satte spesielt pris på rådgivningen vi fikk. Ved hjelp av prosjektmidlene har vi blant annet utviklet tilbudet vårt slik at det passer langt flere brukergrupper. Vi sikter mot nye markedsområder, økt omsetning og økt sysselsetting.

Helse Nord er fremdeles den viktigste kilden til pasienter for Nordtun, men målet er å skape produkter for et bredere publikum. Også for privatmarkedet.

– Vi ser at antallet privatbetalende har vokst i løpet av de siste årene, og vi tror utviklingen vil fortsette. Folk blir stadig blir mer villig til å bruke penger på egen helse. Samtidig jobber vi også med å få til nye avtaler med andre private og offentlige aktører.

Vender tilbake

Pasient Ragnar Pettersen slutter seg til den positive vurderingen av Nordtun. Pettersen kommer fra Bodø, og har hatt kortere opphold på Nordtun rundt én gang i året på grunn av muskel- og skjelettsmerter, i over ti år.

– Nordtun en fantastisk plass. Du får ikke bedre rehabilitering enn det tilbudet de har her. Uten Nordtun hadde jeg sittet i rullestol i dag.

Behandlingen gjør at han kan være smertefri over lengre perioder.

– Etter behandling kan jeg gå opp til et halvt år uten å merke smerter, forteller han.

Tettere på verden

Nordtun har 30 årsjubileum i år – og feirer med omsetningsrekord og modernisering av fasilitetene. Jubilanten har fått et helt nytt video-konferansesystem som bringer de ansatte tettere på verden. Det er viktig for spesialistkompetansen i distriktskommunen Meløy.

– Ved bare to tastetrykk kan vi nå hvem som helst. Vi kan delta på kurs, internasjonale konferanser, vi kan ha møter med samarbeidspartnere eller få legekonsultasjoner med spesialister i Bodø. Det er en unik mulighet for oss til kompetanseheving som vi ellers ikke hadde hatt innenfor rekkevidde, forteller Monsen.

– Nå har alle sykehus, NAV-kontor og lærings- og mestringssentre konferansesystemer. Det er disse aktørene som driver fagkompetansen fremover, og nå kan også vi koble oss på og bli med på læringen, sier Myrvang. 

Tett på naturen

Senterets beliggenhet er ikke utelukkende en utfordring. Fra møterommet har senteret panoramautsikt hvor man kan skimte Svartisen hele året. Pasientene ved Nordtun har unikt gode muligheter til å bruke naturen, både til fots, på sykkel, spark, ski, eller med rullestol.

– Naturen er avgjørende for pasientenes trivsel. Beliggenhet er helt klart en av våre styrker. Vi har pasienter som kommer tilbake igjen og igjen på grunn av beliggenheten og på grunn av fiske- og turmulighetene vi tilbyr rullestolbrukere.

Legger planer for fremtiden

I 2014 fikk Nordtun, som eneste helseaktør i Nordland, utendørs treningspark som benyttes av både pasienter og innbyggere.  Nå legger senteret flere planer.

- Vi vil rette oss mot en yngre målgruppe gjennom å fokusere på folkehelse og friskliv. Det vil vi blant annet gjøre gjennom en satsning på mestringskurs, oppgradering av uteområdet og andre lavterskeltilbud som turer i naturen, smertelindringsyoga og opplæring i oppmerksomt nærvær og mindfulness. Det er viktig at pasientene våre får styrke til å klare seg selv, også når de forlater Nordtun, avslutter Myrvang.