Tinn

Omstillingsperiode 2015-2020. Tinn kommune var preget av nedleggelser og flytting av sykehustjenester. Målet er 100 nye arbeidsplasser.

Tinn kommune strekker seg langt inn på Hardangervidda. Tinns mest kjente sted er Gaustatoppen 1883 moh. Årlig går rundt 80.000 mennesker til toppen av fjellet. På klare dager kan man se 1/8 av Norge fra toppen. I 2004 begynte også en storstilt utbygging ved Gaustatoppen til et av Norges største vintersportsteder.

Bakgrunn for omstillingsstatus

Tinn kommune fikk omstillingsstatus i 2015 med bakgrunn i nedleggelsen av akuttfunksjonene og døgnbehandlingen ved Rjukan sykehus med 104 arbeidsplasser. Disse utfordringene kommer i tillegg til omstillingsutfordringer Tinn har hatt ved nedleggelse av Hydro industrivirksomhet og bortfall av mange statlige arbeidsplasser.

Økonomiske rammer

Omstillingsplanen har et tidsperspektiv fra 1. januar 2015 og fram til 31.desember 2020. Tinn kommune har fått omstillingsstatus fra Telemark fylkeskommune, og er tildelt omstillingsmidler over foreløpig tre år fra 1.1. 2015 med mulighet for ytterligere tre år.

Organisering

Tinn kommune har delegert omstillingsarbeidet til Rjukan Næringsutvikling AS, hvor omstillingsarbeidet er etablert som et eget prosjekt. 

Hovedmål og strategier

Resultatmålet er å sikre økt sysselsetting gjennom å bidra til skape nye og sikre utvikling av eksisterende arbeidsplasser i Tinn i løpet av 6 år. Mål nettotilvekst 100 arbeidsplasser.

Delmål

  • Lønnsomme arbeidsplasser
  • Innovasjonskultur
  • Økt bostedsatraktivitet

Om Tinn

Kommuneadministrasjonen holder til i byen Rjukan som har i underkant av 3 500 innbyggere. Andre tettsteder i kommunen er Miland, Mæl, Atrå, Tinn Austbygd og Hovin, der Tinn Austbygd er det største med hensyn til handel og innbyggere. 

Tinn er utpreget høytliggende fjelldistrikt med en høydeforskjell fra 188 moh. (Tinnsjøen) til oppunder tregrensa, det er lite åker og eng, men mye fjell og skog og mange elver, fosser og innsjøer i alt (375) innsjøer.

Rjukan har en unik industrihistore, så unik at den nå er på UNESCOs verdensarvliste. I løpet av noen få år ble Rjukan forvandlet fra et sted bestående av noen få fattige bondegårder og 100 mennesker i 1907, til en moderne industriby med 10.000 innbyggere 13 år senere. Her produsertes Kunstgjødsel, som er kåret til Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.          

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Tinn?

                    

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Tinn? Ta kontakt med oss:                    

Olav Ulleren
Leder for omstillingsarbeidet
+47 908 81 309
olav.ulleren@rnu.no