Ytre Namdal: Nærøy, Vikna og Leka

Omstillingsperiode 2009–2015. Kommunene var preget av tap av store arbeidsplasser og synkende befolkningstall. Målet var 250 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal.

Tre kommuner rammet av finanskrisen og strukturendringer har gått sammen om å danne en omstillingsregion som skal skape 250 nye arbeidsplasser.

Utfordringen: Bakgrunn for omstillingsstatus

Nærøy kommune hadde i årene frem mot 2008 mistet flere store arbeidsplasser, samtidig som nedbygging innen landbruket rammet hardt. Industribedriftene Incofood AS (Abelvær), Fjord Seafood AS, Ytre Namdal transport (Abelvær) og TINE Midt-Norge (Kolvereid) ble lagt ned. Skipsindustrien ble hardt rammet av finanskrisen og medførte at Moen Slip AS måtte redusere antall ansatte kraftig. 

Befolkningsutviklingen i Nærøy kommune viste en nedgang i folketallet fra kommunesammenslåing i 1964 og fram til 2008 med -19,98 %.

Initiativet til å søke omstillingsstatus komfra Nærøy kommune. Siden har satsningen blitt regional, og kommunene Vikna og Leka inngår i omstillingsområdet Ytre Namdal.

Hovedmål og strategier

Omstillingsarbeidet skal bidra til å skape 250 nye og lønnsomme arbeidsplasser i Ytre Namdal innen 2015, og til å styrke regionens samlede befolkningsutvikling.

Det er pekt ut fire strategiske innsatsområder for omstillingsarbeidet:

1. Marin sektor

Næringsklyngen knyttet til oppdrettsnæringen er Ytre Namdals største konkurransefortrinn, og en avgjørende næring for øvrig tjenesteproduksjon i regionen.

Mål
Det skal skapes/utvikles totalt 100 arbeidsplasser innenfor næringsklyngen i perioden 2010–15. 

2. Maritim sektor

Ytre Namdal har lange tradisjoner innen skipsfart, skipsbygging og tilstøtende leverandør- og servicetilbud.

Mål
I perioden 2010–15 skal det skapes 50 arbeidsplasser i maritim sektor. 

3. Teknologidrevet, forretningsmessig tjenesteyting

Gjennom utviklingen av Telenors avdeling på Rørvik er det etablert et fagmiljø innenfor de ansattes kompetanseområder: fakturahåndtering med kredittvurderinger og servicefunksjon på tjenesteleveranse. Det er etablert flere selvstendige virksomheter i Rørvik og Kolvereid. 

Mål
Det skal skapes totalt 50 arbeidsplasser på dette området i perioden 2010–15. 

4. Reiseliv og opplevelsesnæringen

Satsingsområdet dekker utvikling av reiseliv og opplevelsesnæring i regionen med fokus på kystkultur og tilgang på naturgitte ressurser og kulturlandskap.

Mål
Det skal skapes/utvikles totalt 50 arbeidsplasser innen området i perioden 2010–15. 

For å underbygge det konkrete sysselsettingsarbeidet vil det også bli brukt ressurser innen to utviklingsområder:

  • Kompetanse
  • Regional samhandling

Økonomiske rammer

Omstillingsarbeidet har et budsjett på seks millioner kroner per år.           

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Ytre Namdal?

                    

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Ytre Namdal? Kontakt oss:                

Nærøy Kommune
+47 74 38 26 00
postmottak@naroy.kommune.no

Vikna Kommune
+47 74 39 33 00
vikna@vikna.kommune.no

Leka Kommune
+47 74 38 70 00
post@leka.kommune.no