Tilbakeblikk 2015

Tilbakeblikk 2015
Tilbakeblikk 2015
Til sammen 27 omstillingsområder har jobbet med regions- og næringsutvikling under Regional omstilling i 2015. Publikasjonen Tilbakeblikk 2015 løfter frem sentrale tall, viktige satsingsområder og gode fortellinger fra omstillingsområdene.

"Vi må tenke større i dette landet!" Møt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les om den vellykkede satsingen på lokalmat og grønt reiseliv i Numedal, og om teknologi og markedsutvidelser hos Nordtun HelseRehab på Helgelandskysten.

I PDF-versjonen akn du også se hvordan det gikk i Lærdal og Hyllestad – ett og to år etter.

Gå til artikler på web fra lenkene under, eller last ned hele publikasjonen (PDF) her: