Grønn omstilling i Hurum

Nærmere 300 arbeidsplasser gikk tapt da Södra Cell på Tofte ble lagt ned for tre år siden. Nå intensiverer Hurum innsatsen for å skape nye arbeidsplasser - på grønne betingelser.

Hurum er en fragmentert kommune med flere små lokalsamfunn. Som typisk arbeidersamfunn organisert rundt store fabrikker som har tatt hånd om det mest av sosial infrastruktur, måtte det tenkes nytt da planen for et bærekraftig næringsliv skulle legges. Et stykke ut i omstillingsprogrammet har det vært behov for å justere innsatsen for å utnytte potensialet i Hurum best. 

Gunnlaug Marie Brandshaug
Gunnlaug Marie Brandshaug

- Så langt i arbeidet vårt har det vist seg at det er de mange små bedriftene som har størst potensiale for at vi skal nå målene våre. Vi ser at de typisk små gründerbedriftene drar synergieffekter av hverandre gjennom samarbeid og utvikling av prosjekter sammen, som igjen er med på å skape mye aktivitet og flere muligheter, sier leder for omstillingsprogrammet i Hurum2020, Gunnlaug Marie Brandshaug.

Bobler i bærekraft

Kystkommunen Hurum er et naturskjønt område, med vakre strender og spredt bebyggelse. Det bobler i aktivitet som dreier seg rundt bærekraftig utvikling, blant annet planlegger Statkraft produksjon av biodiesel fra 2020.

Hovedmålsettingen som ble vedtatt i 2014 var å etablere totalt 400 nye arbeidsplasser innen utgangen av 2020. Så langt er ikke målene helt i rute, da aktiviteten i perioden har vært mindre enn forutsatt, blant annet har flere prosjekter i næringslivet trengt mer tid enn planlagt for. Brandshaug har likevel klokketro på at Hurum er på rett vei, og at de konkrete resultatene av arbeidet først vil komme mot slutten av omstillingsperioden. En ny definering av innsatsområder skal også bidra til gode resultater.

- Vi spisser blant annet innsatsen mot besøksnæringen, og fokuserer på grønn vekst og utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter. Forarbeidet til omstillingsplanen har vist at reiseliv er en av de næringene med absolutt størst potensial, da det blant annet finnes 3500 hytter i Hurum og det er kun 1,5 time unna Oslo. Her skiller vi oss ut og har et konkurransefortrinn, sier Brandshaug.

Optimistiske  

Siden oppstarten i 2014 har programmet delt ut over to millioner kroner. 18 lokale bedrifter har fått økonomisk støtte og 15 bedrifter og gründere har fått drahjelp i form av utviklingsprogrammer. Hurum2020 har tilknyttet seg rådgivere med spesialkompetanse på grønn utvikling, og dette blir et viktig grunnlag for videre arbeid, blant annet med bedriftsutviklingsprogrammet SMB-utvikling som nå er igangsatt.

- Det som kanskje skiller omstillingsarbeidet i Hurum litt ut er at vi har innarbeidet en egen strategi for grønn vekst, og fokuserer på dette i alt vi gjør. Næringsutvikling handler mye om å finne og utvikle konkurransefortrinn. I Hurum har vi potensiale og muligheter for å gjøre bærekraft til ett av våre største fortrinn. Vi har vedtatt en strategi og implementert det i planer, sier Brandshaug. 

- Målet vårt er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden.  Vi håper på en positiv spiral med næringsutvikling og flere arbeidsplasser med dette som utgangspunkt, som økt kulturtilbud og økt tilflytting, fortsetter Brandshaug.

- Vi er optimistiske. Det er bare et tidsspørsmål før Hurum får en helt annen vekst. Stor-Oslo er tett befolket, og det er et press på områdene omkring som sprer seg utover. Dessuten har kommunene har vedtatt at Asker, Røyken og Hurum skal slå seg sammen fra2020, så vi håper på en positiv effekt av dette også, sier Brandshaug.

New York-følelsen på Tofte

Trine Thorsen
Trine Thorsen

I de gamle lokalene til den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte i Hurum styrer Trine Thorsen ett av Norges største dagslysstudioer for foto og film. Thorsen fattet interesse for området etter å ha vært her på et oppdrag for noen år tilbake. Nå sørger hun for en jevn tilstrømming av store bedrifter, kjente navn, merkevarer og produksjonsselskaper til det lille samfunnet.

- Alle som kommer hit blir bergtatt av hvor vakkert det er her ute. Jeg sender dem alltid på den mest naturskjønne ruta hit fra Oslo for å gi dem det beste inntrykket, sier Thorsen.

Det er høyt under taket, og lyset flommer fra enorme vinduer inn på det industrielle rommet som oser av New York-urbanitet. En modell, en fotograf og en produksjonsassistent fra Adidas er i full gang med photoshoot for en ny motekolleksjon. Her har det vært film- og fotoproduksjon for Bohus, Kid, Høye, Floyd og Bik bok, et utall mote- og interiørmagasiner, i tillegg til at det arrangeres aktiviteter som bryllup og julemarkeder i lokalet fra tid til annen.

- Det er alltid god stemning på fotoopptak. Jeg liker det når det er masse mennesker og aktivitet her, med lysoppsett, lift, catering, liv og røre, sier Thorsen som selv har vært fotograf i over 20 år.

- Det er alltid behov for lokaler i denne bransjen, og det tar ikke lengre tid å kjøre hit fra Oslo enn det tar å kjøre fra Skøyen til Carl Berner i rushtiden, så da er vi et naturlig valg, sier hun. 

Drypper på det lokale næringslivet

Aktiviteten i fotostudioet gir også aktivitet for andre lokale bedrifter. Blant annet gir det butikk for et lokalt cateringbyrå, produsenter av sett og kulisser, og Thorsen sender kunder som trenger overnatting til det lokale overnattingsstedet Bikuben. Midlene fra Omstillingsprosjektet har blitt brukt på lyddemping i tak slik at det er mulig å bruke lokalet til bryllup og events.

- Støtten fra Omstillingsprogrammet har vært kritisk og har hjulpet meg godt i gang. For å holde et slikt lokale i live trenger jeg å fornye stedet fra tid til annen slik at det ikke blir oppbrukt for kundene, og da er jeg avhengig av god business og kapital, sier Thorsen.

Tone Merethe Andreassen
Tone Merethe Andreassen

Thorsen har også stilt lokalet til disposisjon for et annet prosjekt som har fått støtte fra omstillingsprogrammet, nemlig Midsummer Yoga Festival som ble arrangert for første gang i 2016.  Det er gründer av Pulsen AS, klinisk helse- og treningssenter, Tone Merethe Andreassen, som arrangerer festivalen, med god hjelp fra de andre gründerne i området.

- Vi har mye skaperkraft i oss, og når vi går sammen får vi til det meste, sier Andreassen om samarbeidet med Thorsen og initiativet Midsummer Yoga Festival. 

- Yogafestivalen er i praksis en markedsføringskampanje for Hurum. Vi fikk veldig god omtale i magasiner. Festivalen drar mange mennesker hit som blir gode ambassadører. Man skal ikke kimse av kraften som kommer av små bedrifter som går sammen og drar i gang store prosjekter, sier hun.

Andreassen er en av bedriftene som deltar i utviklingsprogrammet SMB-utvikling, og sier økonomisk og faglig støtte fra programmet er avgjørende for den satsningen hun nå ønsker å gjøre i bedriften videre.

- SMB-utvikling og konsulenthjelpen man får her vil ha alt å si for meg og min mulighet til å utvikle bedriften min. Jeg har vokst opp på Tofte, og drømmen min var å realisere noe selv her. Uten en stor investor er man ganske sårbar som oppstartsbedrift på et så lite sted – men til gjengjeld er det mye enklere å gjøre en forskjell på små steder, sier hun.