Verktøy, veiledere og maler

Innovasjon Norge har samlet verktøy og maler til hjelp for deg som jobber med regional omstilling.