Handlingsplanen i bruk gjennom omstillingsåret

Januar/ februar: Godkjent handlingsplan iverksettes

Mai/ juni: Oppfølging av handlingsplan

Oktober: Programstatusvurdering. Arbeidet med neste års handlingsplan starter

November/ desember: Styrebeslutning av handlingsplan for neste år 

Desember: Kommunen søker om nye omstillingsmidler