Hvordan bygge opp en handlingsplan? Disposisjon

I. Innledning

Her henviser du til konklusjonene i den strategiske utviklingsanalysen og mål og innsatsområder i omstillingsplanen.

II. Mål

 • Omstillingsarbeidets resultatmål
 • Effektmål og langsiktige resultater
 • Delmål

III. Innsatsområder

Innsatsområde 1

Mål:

 • Strategi A
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
 • Strategi B
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering

Innsatsområde 2

Mål:

 • Strategi A
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
 • Strategi B
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering
  • Tiltak : Resultatmål : Prosjektmål : Budsjett : Finansiering

IV. Budsjett og finansiering

Oppsummert for hvert innsatsområde og hvert tiltak.