INTRO-kurs: Gjennomføringsfasen

INTRO-kurs og workshop for leder og styre for omstillingsarbeidet.
Obligatorisk

Med en kombinasjon av teori og praktiske workshops gir INTRO-kurset en innføring i omstillingsprosesser generelt og i arbeidet med gjennomføringsfasen spesielt.

Dette er INTRO-kurs i gjennomføringsfasen

Innovasjon Norge tilbyr INTRO-kurs til lederen for det nyvalgte omstillingsstyret og leder av omstillingsarbeidet i gjennomføringsfasen. Hensikten er å hjelpe omstillingsledelsen med å forstå og fylle rollene sine. På kurset gjennomgår vi de ulike aktørenes roller og oppgaver i gjennomføringsfasen, og vi tar opp andre aktuelle tema.
Omstillingsledelsen får hjelp til å finne en god arbeidsform og nyttige verktøy for å kunne ivareta det ansvaret og de oppgavene de har. På kurset vil deltakerne også jobbe med utkast til de viktigste styringsdokumentene for omstillingsarbeidet i sitt område, under veiledning av personer med solid erfaring fra omstillingsarbeid.

Kurset bør gjennomføres i løpet av de tre første månedene etter at omstillingsorganisasjonen er etablert.