Hopp til innhold

INTRO-kurs for Gjennomføringsfasen

Innovasjon Norge tilbyr INTRO-kurs for styret og administrasjonen i omstillingsprogrammet for Gjennomføringsfasen.

Hensikten med INTRO-kurset er å gjennomgå sentrale oppgaver i Gjennomføringsfasen og etablere gode systemer for arbeidet. Kurset kombinerer teori og praktiske oppgaver, med fokus på hvordan omstillingsområdet kan realisere planene for omstillingsarbeidet. Deltakerne vil også bli presentert for nyttige verktøy til hjelp i Gjennomføringsfasen.

Kurset gjennomføres som en samling over to dager, i forbindelse med oppstart av Gjennomføringsfasen.

Aktuelle tema for INTRO-kurset:

  • Introduksjon til omstillingsprosessen
  • Arbeidet i Gjennomføringsfasen
  • Roller og oppgaver
  • Realisering av Omstillings- og Handlingsplan
  • Etablering av administrative systemer og målstruktur
  • Kommunikasjonsarbeid
  • Verktøy, veiledere og maler

Kostnad

Eksterne kostnader til gjennomføring av INTRO-kurs dekkes av Innovasjon Norge, men deltakerne dekker selv reise og opphold.