Hvem er kurset for?

Det er Innovasjon Norges anbefaling at INTRO-kurset i gjennomføringsfasen bør være obligatorisk for nyvalgt styreleder og leder for omstillingsarbeidet.