Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Hvordan foregår det?

Kurset gjennomføres som en samling over to dager med maksimum 6 deltakere fra maksimum 3 omstillingsområder per kurs. Arbeidsformen veksler mellom gjennomgang av teori og eksempler og arbeid med praktiske oppgaver.

Noen kurs gjennomføres som en fellessamling/workshop for flere kommuner, andre som et opplegg for enkeltkommuner. Det vil bli benyttet interne eller eksterne foredragsholdere, men Innovasjon Norge er teknisk ansvarlig for gjennomføringen.