INTRO-kurs for Strategi- og forankringsfasen

Innføringskurs for prosjektledelsen.

INTRO-kurset kombinerer teori med praktiske workshops. Kurset gir en introduksjon til omstillingsprosessen generelt og til gjennomføring av strategi- og forankringsfasen spesielt.

Dette er INTRO-kurs i strategifasen

Innovasjon Norge tilbyr INTRO-kurs for prosjektansvarlig, prosjektleder og leder for prosjektstyringsgruppen i strategi- og forankringsfasen.

På kurset skal deltakerne lage utkast til detaljert prosjektplan for gjennomføring av strategifasen. Vi begynner dessuten på arbeidet med omstillings- og handlingsplan, avhengig av hvor langt det enkelte omstillingsområdet er kommet i sitt arbeid. Arbeidsformen veksler mellom teorigjennomgang og praktiske workshops, veiledet av kursholdere med lang erfaring fra omstillingsarbeid.