Hopp til innhold

INTRO-kurs for Strategi- og forankringsfasen

Innovasjon Norge tilbyr INTRO-kurs for prosjektgruppen, styringsgruppen og eierkommunen i omstillingsprosessen.

Hensikten med INTRO-kurset er å gi en innføring i omstillingsprosessen generelt og gjennomgå sentrale oppgaver i Strategi- og forankringsfasen. Kurset kombinerer teori og praktiske oppgaver, med fokus på hvordan prosjektet skal organiseres og innholdet i Omstillings- og Handlingsplan. Deltakerne vil også bli presentert for nyttige verktøy til hjelp i Strategi- og forankringsfasen.

Kurset gjennomføres som en samling over to dager, i forbindelse med oppstart av Strategi- og forankringsfasen.

Aktuelle tema for INTRO-kurset:

  • Introduksjon til omstillingsprosessen
  • Arbeidet i Strategi- og forankringsfasen
  • Roller og oppgaver i prosjektet
  • Prosjektmandat og prosjektplan
  • Utvikling av Omstillings- og Handlingsplan
  • Kommunikasjonsarbeid
  • Verktøy, veiledere og maler

Kostnad

Eksterne kostnader til gjennomføring av INTRO-kurs dekkes av Innovasjon Norge, men deltakerne dekker selv reise og opphold.