Hopp til innhold

God kommunikasjonspraksis

Strategier og planer for kommunikasjonsarbeidet.

God kommunikasjon i omstillingsområder handler om å bygge identitet og etablere fellesskap og eierskap, skape engasjement og fremtidstro.

Innledning

Alle omstillingsområder skal ha en gjennomtenkt, klar og gjennomførbar plan for informasjon og kommunikasjon med omgivelsene. De praktiske tiltakene i planen må ikke være ressurskrevende, ettersom organisasjonen som skal gjennomføre dem, ofte er svært liten.  Det er rett og slett ikke mulig å bruke mye tid på kommunikasjonsarbeid.

Styr fortellingen – og forventningene

Det er viktig å komme i gang med informasjons- og kommunikasjonsarbeidet tidlig i omstillingsperioden. Det nytter ikke å vente med dette til omstillingsorganisasjonen er på plass; prosjektorganisasjonen i strategifasen må ut og fortelle og styre forventninger fra dag én.

Ta initiativ til å fortelle! På den måten kan prosjekt- og omstillingsorganisasjonen selv ta styring over kommunikasjonen.  Identifiser de ulike aktørenes forventninger – snakk med dem. Bruk tid på å informere og forklare hva som faktisk skal skje og hva som er realistisk å forvente. Vær konkret, relevant, lokal og direkte.

Omstillingsmidler er offentlige midler, og er underlagt offentlighetsloven.

Prinsipper og tiltak

Nedenfor vil vi:

  1. Peke på noen prinsipper og hensyn som bør være sentrale i arbeidet med å utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsplan
  2. Foreslå noen konkrete informasjonstiltak som omstillingskommunen bør iverksette på kort sikt

Mal for overordnet forankrings- og kommunikasjonsplan