Bakgrunn og utfordringer

Fra krise til vekst Det er gjennom søkeprosessen ofte skapt et krisebilde av omstillingsområdet. ”Vi har fått status som vanskeligstilt”.  Omstilling kan oppfattes som negativt. Kommunikasjonen i omstillingsperioden bør omdefinere dette arbeidet til noe mer positivt, for eksempel ”nyskaping”, ”utvikling”, ”vekst” eller ”satsing”.

Forventningsstyring Gjennom forarbeidet skapes store forventninger til at omstillingsmidlene nærmest skal kunne løse alle problemer. Lokale politikere har også en tendens til å ”overselge” mulighetene i den tidlige fasen. Urealistiske forventninger kan skape stor motstand og gjøre arbeidet senere i omstillingsperioden vanskelig. Bruk kommunikasjonstiltak til å styre lokale forventninger!

Bygg nyttige allianser Mange omstillingsorganisasjoner kommer veldig sent (eller aldri) i gang med å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor potensielle alliansepartnere som forskningsmiljøer, investormiljøer, utflyttere, osv. Mange ”lukker seg inne” i egen kommune/region, uten å se tydelig de alliansepartnerne de vil trenge for å lykkes, og hvordan allianser kan være nyttige i kommunikasjonsarbeidet.