Hopp til innhold

Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen

Program for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten for bedrifter i bransjen.

Styrk konkurransekraften og lønnsomheten i handelsnæringen.

I mange omstillingskommuner er mindre handels- og servicebedrifter særlig utsatte. Sårbare omstillingsområder med små handelsbedrifter opplever ofte handelslekkasje til større sentra, og nedlegging av arbeidsplasser og fraflytting medfører store utfordringer for disse bedriftene.

Dette er kompetanseprogrammet

Formålet med programmet er å styrke deltakerbedriftenes lønnsomhet gjennom å arbeide med egen forretningsmodell og øke samarbeidet i regionen. Programmet består av samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Deltakerne får i tillegg oppfølging mellom samlingene.
Kompetanseprogrammet består av 3 samlinger på til sammen 5 dager.

Å lede en bedrift er krevende og travelt. Derfor har Innovasjon Norge utviklet et fem-dagers intensivt program med de viktigste verktøyene for hverdagen i små og mellomstore bedrifter. Dette programmet gir deg oversikt over trender og markedskrefter som påvirker din bransje, og hvordan du best bør møte dette. Du får også en konsis og avansert oppdatering i moderne markedsføring, effektivt salgsarbeid og god serviceledelse. Programmet omfatter både lokale, regionale og internasjonale markeder. En av landets fremste kursholdere i disse fagene vil gjennomføre programmet. 

Programmet vil også gi konkrete verktøy for å skape økt servicekvalitet, kundetilfredshet og kundelojalitet. Programmet skal ha direkte effekt på deltakerbedriftenes lønnsomhet.

Gjennomføring
Det vil være tre samlinger gjennomført i tre påfølgende måneder. De to første samlingene går over to dager, og siste samling går over én dag. Programmet et vil bestå av forelesninger, egenpresentasjoner, diskusjoner, egenarbeid og individuelle råd til hver enkelt deltakere/deltakerbedrift.

Egenarbeid og individuell rådgivning
Mellom samlingene må deltakerne gjøre to "hjemmelekser" som sendes til kursleder før neste samling, og som presenteres på samlingen. Etter presentasjonen vil hver deltaker få individuell tilbakemelding og råd for drift, salg og markedsføring av egen virksomhet. Erfaringsmessig er denne sekvensen svært verdifull for deltakerne.

 

Hvordan foregår det?

Hva er resultatene av kompetanseprogrammet?

Hvem er kompetanseprogrammet for?

Hva koster det?