Hva koster det?

Kompetanseprogrammet har en veiledende kostnad på ca. 200 000 eks. mva. Kostnadsoverslaget er basert på at 10 bedrifter deltar i programmet.

Omstillingsorganisasjonen ved leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om finansiell støtte til dekning av 50 % av kostnadene. Resten dekkes av omstillingsorganisasjonen. Det anbefales også en egenandel per deltakerbedrift.